РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПОРЕД БИБЛИЯТА

ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА, КАТО СПАСИТЕЛЛука 2:10-11 –„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“Лука 19:8-10…

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПОРЕД БИБЛИЯТА

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПОРЕД БИБЛИЯТА


ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА, КАТО СПАСИТЕЛ
Лука 2:10-11 –„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
Лука 19:8-10 –„А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“
Д.А.4:12 –„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
І. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА - ЧРЕЗ НЕГОВОТО НЕБЕСНО ПРИЗВАНИЕ, КАТО СПАСИТЕЛ НА СВЕТА
Битие 3:15-16 –„Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. На жената рече: Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.“
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
ІІ. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА – ЧРЕЗ БЛАГОВЕСТИЕТО НА АНГЕЛА ГОСПОДЕН
Лука 1:26-27 –„А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.“
ІІІ. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА – ЧРЕЗ ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ГРАДА, В КОЙТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РОДИ ХРИСТОС
Михей 5:2 -„А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.“
ІV. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА – ЧРЕЗ ЛИЧНОТО СВИДЕТЕЛСТВО НА БОЖИЯ АНГЕЛ,
БЛАГОВЕСТЕНО НА ЙОСИФ
( МЪЖЪТ НА ДЕВА МАРИЯ )
Матей 1:20-21 –„Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.“
V. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА – СПАСИТЕЛЯТ НА ДЕЦАТА
Матей 18:3 –„Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.“
Матей 19:14 –„А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.“
VІ. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА – СПАСИТЕЛЯТ НА МЛАДЕЖТА
Матей 26:26-28 –„И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.“
Еклисиаст 11:9-10 – Весели се младежо, в младостта си И нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, И ходи по пътищата на сърцето си, И според каквото гледат очите ти! Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд. Затова отмахни от сърцето си досадата, И отдалечи от плътта си всичко що докарва неволя; Защото младостта и юношеството са суета.“
Лука 15:13-19 –„ И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение. И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше. А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.“
Лука 20:7-12 –„И отговориха, че не знаят от къде беше. Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това. И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време. И във време на беритбата прати един слуга при земеделците за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен. И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен. Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.“
VІІ. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА – СПАСИТЕЛЯТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ
Лука 19:1-10 –„След това Исус влезе в Ерихон, и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине. Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“