РЪКА ЗА РЪКА

Псалми 98:1; 73:23 -„Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела; Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа… Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ръка.“I. ХАРАКТЕРЪТ НА РЪКАТА, КОЯТО ТЕ ДЪРЖИВъпросът е: …

РЪКА ЗА РЪКА

РЪКА ЗА РЪКА