ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЯТА НЕПРОМЕНЯЕМОСТ

0

 Исая 59:1-4 –„Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува. Защото ръцете…


 Исая 59:1-4 –„Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува. Защото ръцете ви са осквернени от кръв, И пръстите ви от беззаконие; Устните ви говорят лъжи; езикът ви мърмори нечестие. Никой не изкарва праведна призовка и никой не съди по истината; Уповават на суетата и говорят лъжи; Зачеват злоби и раждат беззаконие.“

І. ХАРАКТЕРЪТ НА НАШАТА РЪКА 
1. Двигателят или силите, които движат нашата ръка
2. Нашата ръка (ръката на човека) се движи от енергията на любовта, или на омразата
3. Ръката на човека се движи, или от Божията, или от дяволската енергия (сила)
4. Доброто или злото, силата на нашата ръка
ІІ. БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО, ИЗЯВЕНО ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ,
ЗА ВСЕМОЖИЕТО НА БОЖИЯТА РЪКА

Исая 59:1а –„Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси...“
1. Участието на Божията ръка при творението на света
2. Божието откровение за непроменяемостта на Божията ръка
3. Божието откровение за непроменяемостта на Божия слух
Исая 59:1б –„...Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува;“
4. Божието откровение, чрез Божието Слово, за непроменяемостта на Божиите нозе
5. Божието откровение, чрез Божието Слово, за непроменяемостта на Божиието сърце
ІІІ. БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ПРИЧИНАТА НА НАШЕТО РАЗДЕЛЕНИЕ
С БОГА

1. Исая 59:3а –„Защото ръцете ви са осквернени от кръв...“
(Не Моите, а вашите ръце са осквернени и са ни разделили - казва Господ...)
2. Исая 59:3б –„И пръстите ви от беззаконие;“
(Не Моите, а вашите пръсти на ръцете са пълни с кръв и беззакония - казва Господ)
3. Исая 59:3в –„Устните ви говорят лъжи; езикът ви мърмори нечестие.“
(Не Моите, а вашите устни говорят лъжи - казва Господ)
4. Исая 59:4а –„Никой не изкарва праведна призовка..."
(Никой не говори за справедливост сред вас...)
5. Исая 59:4б –„...и никой не съди по истината; Уповават на суетата и говорят лъжи; Зачеват злоби и раждат беззаконие.“
(Никой не се застъпва за истината сред вас....)
6. Исая 59:11а –„Всички ревем като мечки...“
(Всички ревем, като мечки срещу ближния си...)
7. Исая 59:11б –„...и горчиво стенем като гълъби;“
(Всички стенем, като гълъби...)
8. Исая 59:11в –„Очакваме правосъдие, но няма, - Избавление, но е далеч от нас.“
(Всички чакаме правосъдие, а няма...)
ІV. БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА БОЖИЕТО ВСЕВИЖДАНЕ
ОТВЪН НА ЧОВЕКА

Исая 59:14-15 – „Затова правосъдието  отстъпи назад И правдата стои далеч; Защото истината падна на площада,  И правотата не може да влезе,  Да! истината я няма, И който се отклонява от злото става плячка; И Господ видя, и стана Му неугодно, че нямаше правосъдие,“
Йоан 1:48-51 –„Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата. Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син,  Ти си Израилев цар.  Исус в отговор му каза:  Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш. И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.“
1. Господ вижда как си облечен
2. Господ вижда как работим
3. Господ вижда с кого работим
V БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА БОЖИЕТО ВСЕВИЖДАНЕ
ОТВЪТРЕ НА ЧОВЕКА

Псалми 139:14 –„Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.“
Псалми 19:14 –„Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.“
VI.БОЖИЕТО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ИЗОСТАВЕНОТО ПРАВОСЪДИЕ
Исая 59:14а –„Затова правосъдието отстъпи назад“
VII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЯТА ИЗПОВЕД
Исая 59:16 –„Видя, че нямаше човек, И почуди се, че нямаше посредник; Затова Неговата мишца издействува за него спасение, И правдата Му го подкрепи.“
VІІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА
Исая 59:17 –„Той се облече с правда като с броня, И тури на главата си спасение за шлем; Облече и одеждите на възмездието за дреха, И загърна се с ревността като с мантия.“

1. Господ видя, че няма човек застъпник
2. Затова Бог изпрати Своя възлюблен Син, Господ Исус Христос
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
За Него се казва: Той не ходеше гол (без екипировка). Той се обличаше с правдата, като бронен нагръдник и сложи на главата си шлема на спасение.
Исая 59:17 –„Той се облече с правда като с броня, И тури на главата си спасение за шлем; Облече и одеждите на възмездието за дреха, И загърна се с ревността като с мантия.“ Йоан 19:2 –„И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата Му, и като Му облякоха морава дреха...“

*Това е последната завършена проповед на П-р д-р Стефан Банков, дописана, броени часове, преди смъртта му.
След като напишеше на чернова проповедта си, той ръкописно я преписваше по-четливо и се подписваше върху схемата. Това за мен беше знак, че проповедта е готова за преписване, форматиране, редактиране и прибавяне в последния от неговите томове с по 50 проповеди, а някои от проповедите и в блога, и във Фейсбук...
В началото томовете бяха от по 100 проповеди, но в тях се съдържаха само главните точки и библейските стихове. В един момент решихме, че за да бъдат разбираеми, не само за пастирите и духовните работници, схемите трябва да станат по-обстойни, и в тях трябва да има описани примерите, допълнителни разяснения и пр... Затова и томовете от с по 100 проповеди, в един момент (след том 9-ти) станаха с по 50 проповеди (при един и същи обем страници)...
Преди да класира в съответната папка проповедта, П-р Банков си я проповядваше на ум и нанасяше някои корекции. Разбирах това понякога, по жестикулацията на ръцете му, когато четеше готовата вече проповед...
Настоящата проповед не беше все още прибавена в работната папка, когато той чу Господните думи: Ела „добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си...“
Преди да се прибере във Вечния си дом П-р Банков остави на духовните си наследници пълни хамбари... Бог да възрасти посятото от него семе!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.