ПРОКЛЯТИЕ

0

Галатяни 3:13 –„Христос ни изкупи от проклятието на
закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който
виси на дърво“;“

ü Няма такова нещо –„наследствено
проклятие“

ü Проклятието се избира или прогонва лично, от всеки
човек

ПРОКЛЯТИЕ

ПРОКЛЯТИЕ

Галатяни 3:13 –„Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво";“

ü Няма такова нещо –„наследствено проклятие“

ü Проклятието се избира или прогонва лично, от всеки човек

Второзаконие 11:26-28 –„Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия: благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам; и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не сте познавали.“

І. Характерът на проклятието


1.    Проклятието чрез Бога

Второзаконие 28:58-61 –„Ако не внимаваш да изпълняваш всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име ЕОВА ТВОЯ БОГ, тогава Господ ще порази тебе и потомството ти с ужасни напасти, напасти големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.**И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе; още и всяка болест и всяка язва, ненаписана в книгата на този закон, Господ ще нанесе на тебе, докато бъдеш изтребен.“

2.    Социално проклятие
А. Малцина богати
Б. Мнозина бедни

3.    Икономическо проклятие
А. Суша                    В. Наводнение
Б. Пожар                   Г. Насекоми

4.     Финансово проклятие
Агей 1:6 –„Посяхте много, но малко събрахте; ядете, но не се насищате; пиете, но не се напивате; обличате се, но никому не му е топло; и надничарят приема заплатата, за да я сложи в скъсан мешец.“

ІІ. ПРОКЛЯТИЕТО – ПЛАШИЛОТО НА САТАНА

1.  Страхът от проклятието

2. Човекът на магиите – оазисът на проклятието

Днес се говори много за бели и черни магии.

Това е пълна лъжа!

üЧисла 22:1-6; 20-32 –„Тогава израиляните отпътуваха и разположиха стан на Моавските полета оттатък Йордан, срещу Ерихон. А Валак Сепфоровият син, видя всичко което стори Израил на аморейците. И Моав много се боеше от народа (се уплаши много от людете), защото беше многочислен; и Моав се безпокоеше, поради израиляните. И Моав рече на мадиамските старейшини: Сега това множество ще пояде всичко около нас, както волът пояжда полската трева. И Валак, Сепфоровият син, в това време беше цар на моавците. Той изпрати посланици до Валаама Веоровия син в Петор (във Фатур), който е при реката Еврат, в земята на синовете от неговия народ (ония, които бяха людете му), за да го повикат, като му кажат: Ето, народ излезе из Египет; ето, покриват лицето на земята и са се разположили срещу мене; Ела сега и моля ти се, прокълни ми тия люде, защото са по-силни от мене, дано бих могъл да ги победя (преодолея) и да ги прогоня от земята (да ги поразим, и да мога д ги изпъдя из земята); понеже зная, че онзи, когото благославиш, е благословен, а когото прокълнеш е проклет… 
И Бог дойде при Валаам през нощта, и му рече: Ако са дошли людете да те повикат, стани и иди с тях; но да правиш само онова, което ти кажа. Затова, Валаам стана на сутринта, оседла ослицата си, и отиде с моавските първенци. Но Божият гняв пламна, задето той тръгна; и Ангел Господен застана на пътя пред Валаам, за да му се възпротиви; а той яздеше на ослицата си и двамата му слуги бяха с него. И понеже ослицата видя, че Ангел Господен стои на пътя с гол меч (нож) в ръка, ослицата се отби от пътя и тръгна през полето; а Валаам удари ослицата, за да я върне в пътя. Тогава Аангелът Господен застана на един тесен път между лозята, покрай който имаше ограда (преграда) отсам и ограда оттатък (преграда оттам край пътя). И понеже ослицата видя Ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовата нога до зида; и той пак я удари. После Ангелът Господен отиде още напред и застана на едно тясно място, където нямаше къде да се отбие ни надясно, ни наляво. И понеже ослицата видя Ангела Господен, тя падна под Валаама; а Валаам се разгневи (разлюти) и удари ослицата с тоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата, и тя рече на Валаам: Какво съм ти сторила, че ме биеш вече три пъти? А Валаам каза на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си! Сега бих те заклал. И ослицата рече на Валаам: Не съм ли аз твоята ослица, на която си яздил през целия си живот до днес? Имала ли съм навик друг път да ти правя така? А той рече: Не. Тогава Господ отвори очите на Валаам, и той видя Ангела Господен, стоящ на пътя с гол меч в ръка; и преклони глава и падна по лице. И ангелът Господен му каза: Ти защо би ослицата си вече три пъти? Ето, Аз излязох да ти попреча (да ти се съпротивя), защото пътят ти не е прав пред Мене; и ослицата Ме видя и се отби от Мене, ето, три пъти; ако да не бе се отбила от мене, досега да съм те убил, а нея да съм оставил жива.“

3.    Практикуваните клетви и псувни от неспасените

ü Жените без Бога кълнат

ü Мъжете без Бога псуват
(То и жени вече започнаха да псуват.)

ІІІ. ПОБЕДАТА НАД ВСЕНАРОДНОТО ПРОКЛЯТИЕ
3 Царе 8:22-24 –„Тогава Соломон застана пред Господния олтар, пред цялото Израилево общество и, като вдигна
(простря) ръцете си към небето рече: Господи, Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята Бог, подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце; Който си изпълнил към слугата Си Давида, баща ми, това, което си му обещал; да! Каквото си говорил с устата Си, това си свършил с ръката Си, както се вижда днес.“

1.    Вяра в Бога
А. Вяра в Неговата любов
Б. Вяра в Неговата благодат
В. Вяра в Неговата закрила
ü чрез кръвта
ü чрез раните

  ü чрез кръста
Галатяни 3:13 –„Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво";“

2.    Обърнатото проклятие на благословение

    Битие 50:20 –„Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го обърна за добро, за да спаси живота на много люде, както и стана днес.“
Неемия 13:2 –„защото не са посрещнали израилтяните с хляб и вода, а са наели против тях Валаама, за да ги прокълне; обаче нашият Бог обърна проклятията в благословение.“

3.     Обещаната от Бога закрила от клетвите

   Битие 12:3 –„Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те проклина; и чрез тебе ще се благославят всички земни племена.“

     Авдий 15б –„Както си направил, така ще бъде направено и на
     тебе;…“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.