ПРЕДСМЪРТНО ПОРЪЧЕНИЕ

2Тимотей 4:1-5 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрест…

ПРЕДСМЪРТНО ПОРЪЧЕНИЕ

ПРЕДСМЪРТНО ПОРЪЧЕНИЕ2Тимотей 4:1-5 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.“
I. ПРЕДСМЪРТНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОТО ВРЕМЕ
Стих 3-4 - Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.“
1. Пророчеството за отхвърлянето на здравото или първичното учение
2. Пророчеството за слабохарактерните леснопроменяемите Християни
3. Пророчеството за новите учения
Стих 3б-
...ще си натрупат учители по своите страсти,“
Думата натрупат означава, че в последното време ще има изобилна реколта от подобни учители.
II. ПРЕДСМЪРТНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОРЪЧЕНИЕ КЪМ ДУХОВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
1. Проповядване на Словото Божие
( Това означава- проповядвай само Словото Божие и нищо друго!)
2. Настояването на Божия служител
( Това означава- изисквай за изпълнението на Божието Слово!)
3. Изобличавай !
(Това означава- говори истината, предупреждавай за идещия съд на Бога!)
4. Непрестанно поучавай!
Това означава - Църквата да не бъде преобърната само на хвалебна и скандираща зала, но на училище - училище за поучение, за възпитание, за поправление на Новия човек.
III. ПРЕДСМЪРТНОТО ПОРЪЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНАТА ОБХОДА НА ХРИСТИЯНИНА
Стих 1 и 5 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:... Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“
1. Предсмъртното поръчение - за искреността на Божия служител
Но ти бъди разбран ( ясен, искрен ) във всичко!
2. Предсмъртното поръчение - за готовността на Божия служител да понася страдания
Понасяй страдания- страданията на състезателя преди наградата му!
Характерът на страданията:
- Духовни
- Физически
- Икономически
- Финансови
3. Предсмъртното поръчение за благовествието на Царството Небесно
Извърши делото на благовестител!
4. Предсмъртното поръчение за истинското служение
Изпълнявай службата си!
А. Словото ти да бъде придружено с дела !
Б. Това, което говориш, изпълнявай го!
В. Изпълнявай служението си към всички !
Към всички - без значение каква социална група, обществено положение, националност!
IV. ПРЕДСМЪРТНОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БОЖИЯ СЪД
Стих 1-2 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.“
1.     Предсмъртното предупреждение за характера на Божия съд
Ø Съдът на живите
Ø Съдът на мъртвите
2.     Предсмъртното поръчение за дръзновението, постоянството и дълготърпението на проповедника