Петдесетница днес

0

Аз не съм фен на Евровизия – в нея има прекалено много геополитика. Но когато гледам подобни фестивали се питам защо те използват все по-невероятни ефекти? Не стига ли просто изпълнителите да си изпеят песента?

 

Всъщност, ако пит…

Петдесетница днес

Петдесетница днес

Петдесетница днес
Аз не съм фен на Евровизия – в нея има прекалено много геополитика. Но когато гледам подобни фестивали се питам защо те използват все по-невероятни ефекти? Не стига ли просто изпълнителите да си изпеят песента?

 

Всъщност, ако питате мен, повечето от песните не струват. Понякога липсва дори мелодия. Затова изпълнителите търсят нещо повече. И именно визуалните ефекти са тези, които приковават вниманието. С това най-вече се помнят тези песни.

 

Тук, на Петдесетница, Бог също направи нещо повече от просто поднасяне на послание. Той използва специални ефекти. На този празник всички мъже евреи се стичат в Ерусалим от цялата Римска империя. Името на празника „Петдесетница” идва от факта, че той се провежда 7 седмици (50 дни) след Празника на първите плодове (който е 2 дни след Пасха). И когато там са се събрали хора от целия познат тогава свят, Бог включва своите специални ефекти.

 

"И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.” (Деян. 2:1-4)

 

Представяте ли си как са се чувствали учениците по време на това богослужение? Нямаше ли вие да се изненадате при свистенето на бурен вятър и при гледката на огнен език, който влиза в стаята, разделя се на много езици и един от тях застава върху собствената ви глава? И накрая се чувате да хвалите Бога на език, който никога не сте учили.

 

Следващите два стиха ни казват, че „тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. И като се чу този шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят неговия език” (Деян. 2:5,6).

 

Нека си представим това. Не само сте чули вятъра и видели огнените езици, не само сте говорили езици, които не сте учили, но и на всичко отгоре стотици хора на улицата ви разбират как говорите за великите Божии дела (ст. 11).

 

Разтърсваща гледка! Но защо Бог направи това? Защото искаше тълпата да запомни това за дълго време. Всъщност, Бог беше изпратил пророчество за това събитие 800 г. преди това чрез пророк Йоил, за което четем в Деяния 2:17: „И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; и старците ви ще сънуват сънища…”

 

Всички, повярвали в името на Исус, щяха да получат Светия Дух. Но това не беше всичко. Бог използва специалните ефекти на вятъра, огъня и езиците, за да подготви сцената за основното послание, което искаше да изпрати до хората. И след като вниманието на всички присъстващи е приковано от гледката, Петър се изправя и започва да проповядва (ст.14).

 

Това е една мощна, разтърсваща проповед, която не отстъпва на ефектите преди нея. В нея той казва 4 неща:

 

Първо, че Бог е изпратил Исус до човечеството. Деян. 2:22: „Израиляни, послушайте тези думи: Исус Назарянина, мъж, засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както вие сами знаете…”

 

Второ, не само Бог им изпрати Исус, но някои от присъстващите бяха изпратили Исус на смърт. Деян. 2:23: „Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници.”

 

Трето, не само Бог им изпрати Исус и те го разпнаха, но Той възкръсна от смъртта. Деян. 2:24: Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.”

 

И последно, сега Исус е отдясно на Бога и царува над света. Деян. 2:33: „И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Святи Дух, Той изля това, което вие виждате и чувате.”

 

В проповедта си Петър цитира и други пророчества от СЗ. Вероятно неговата проповед е била много по-дълга от синтезирания вид, в който Лука я предава тук. В СЗ за Исус има повече от 300 пророчества и ако той е цитирал дори само половината, сигурно са били там цял ден. Това беше разтърсваща проповед! Той говореше за Бог, който слезе от небето, изостави своята слава и умря на кръста за нашите грехове.

 

Когато Павел и Сила проповядваха подобна проповед в Солун много хора се оплакаха, че те са обърнали света с главата надолу (Деян. 17:6). Един евангелизатор проповядвал върху този текст и казал: „Първо, светът е обърнат с главата надолу. Второ, светът трябва да се оправи. Трето, ние сме тези, които трябва да го оправим.

Но кое е нещото, което кара хората да смятат, че християните обръщат света с главата надолу? Това е онова, което някои хора не могат да приемат. Нека прочетем Деян. 2:36: „И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Помазаник.”

 

Те бяха тези, които бяха разпнали Исус. Това послание не се харесваше тогава, от него се скандализират и днес. Много хора възразяват на това. Преди няколко дни говорих с една жена. Изложих й накратко благата вест. Казах: „Всички хора сме грешни и затова заслужаваме да отидем в ада. Но Исус умря вместо нас. Той умря заради нашите грехове. Само чрез вяра в неговата смърт и възкресение можем да се спасим.

 

Тогава тя ми каза: „Аз съм добър човек. Възпитали са ме да върша само добро. Не съм направила никому нищо лошо. Как тогава съм грешна?”

 

Известният евангелизатор Питър Картрайт щял да проповядва на богослужение, на което щял да присъства и президентът на САЩ, Андрю Джаксън. Старейшините в църквата предупредили проповедника да внимава да не обиди президента. Когато дошло време за проповедта, Картрайт се изправил и казал: „Разбирам, че тази сутрин тук е президентът Джаксън. Бях помолен да бъда много премерен в думите си. Затова ще кажа само това: „Андрю Джаксън ще отиде в ада, ако не се покае за греховете си.” След службата Джаксън срещнал проповедника на вратата, погледнал го в очите и казал: „Господине, ако разполагах с полк от хора като вас, щях да завладея света.”

 

Джаксън бил впечатлен! Защо ли? Защото чул един проповедник да казва истината за Него така, както никой не го е правил преди. Той бил президентът на Америка, но също се нуждаел от Исус.Това е доста разтърсващо и въздействащо послание! То въздейства силно, защото същото би казал и самият Исус. 

Проповедта на Петър беше разтърсваща, но още по-разтърсващ беше резултатът от нея.

 

Нека си припомним отново. Кога проповядва тази проповед Петър? На кой ден? Точно така, на Петдесетница. Това е последната Петдесетница, описана в Библията. А знаете ли коя е първата? Първата беше 50 дни след първата Пасха. След като първата Пасха бе при напускането на Египет, къде според вас са били евреите 50 дни по-късно? Те бяха в пустинята и по-точно на Синайската планина. Когато пристигнаха там, Мойсей отиде да получи 10-те заповеди, но когато се върна видя, че Израел беше си направил златно теле и му се кланяше. Тогава Мойсей се разгневи, счупи плочите със заповедите, взе златното теле, стри го на прах, разтвори праха във вода и накара хората да изпият водата.

 

Макар и в текста в Изход 32 гл. да не се казва директно, очевидно някои хора са се присмяли на Мойсей и са му казали да си гледа работата. Затова Мойсей каза: „Който е откъм Господа, нека дойде при мене.” (Изход. 32:26) След това той заповядва на левитите: „Препашете всеки меча на бедрото си, минете навсякъде от врата на врата през стана и убийте всеки брата и всеки другаря си, и всеки ближния си.” Те отидоха и убиха всички, които отказваха да се покаят. Познайте колко хора умряха на първата Петдесятница? (3000) Колко бяха спасени на последната Петдесятница? (3000) Съвпадение? Съмнявам се.

 

Бог го направи, за да ни покаже своето могъщество. С това Бог ни показа истинността на твърдението във 2 Кор. 3:6: „защото буквата убива, а Духът оживотворява.”

Но това не е всичко! Не само посланието бе разтърсващо, не само резултатите бяха разтърсващи, но такава беше и поканата. В края на проповедта си Петър отправи предложение, което беше различно от всичко, което хората бяха чували дотогава.

 

Представи си, че си в тълпата. Преди това си бил и в онази тълпа, която викаше „Разпни го, разпни го!” Викал си така до прегракване. И сега изведнъж разбираш, че си участвал в екзекутирането на Месията, Божият Син. Ти си убил Божият Син. Какво според теб би направил Бог? Ако някой убиеше твоя син или дъщеря, какво щеше да направиш?

 

В притчата за земеделците, един стопанин дава под наем лозето си на земеделци. Когато наближило време за прибиране на плодовете, изпратил слугите си, но земеделците убили някои, а други набили. Пак изпратил други слуги, но и н атях сторили същото. Накрая изпратил Сина Си с надеждата, че ще го почетат, но те убиват и Него.

 

Притчата завършва с въпрос: „Какво ще стори стопанинът на тия земеделци?”Отговорът на Исус е: „Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават навреме плодовете” (Матей 21:33-41).

Нещастен край. Той ще ги убие! Те заслужават смърт!

 

Хората на Петдесятница са убили Божия Син. Какво според вас заслужават те? Тогава, „ужилени в сърцата”, слушателите попитаха: „Какво да сторим, братя?” Тогава Петър им каза: „Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Светия Дух.” (Деян. 2:37-8).

Отговорът на Петър е толкова прост, че много хора все още не могат да повярват в него.

 

Само това ли? Да се покая? Само да призная, че съм грешен и да реша да не живея повече така?

Да, точно така.

 

Това ли е всичко? Да се кръстя?

Да, това е всичко.

 

Защото смъртта на Исус на кръста не беше само тяхна и наша вина. Тя беше Божий план. Деян. 2:23: „Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници”

 

Твоите и моите грехове бяха причината Исус да умре на кръста, но това нямаше да стане, ако не беше Божият план и цел за Него да отиде там. Мисълта, че Бог ни прощава толкова лесно е толкова трудна за приемане. Но след като веднъж я приемем, тя може да промени живота ни завинаги.

 

На Петдесетница Бог подготви сцената със специални ефекти. Последва разтърсваща проповед, с разтърсваща покана и разтърсващ резултат.

 

Преди време в центъра за зависими срещнах Елена. Тя е като всички нас. Имала е приятел. После им се ражда дете. Имат проблеми помежду си и започват да вземат амфетамин. Животът ѝ е разбит. Сега детето е при майка ѝ, а тя е в центъра. Когато я видях за първи път, в очите ѝ нямаше нищо. Но след като чу поканата на Петър, се оживи. Сега няма търпение да отида и да имаме дискусия върху Библията. Заяви пред всички, че вярва в Исус. Може да се види с просто око: нейният живот е променен.

 

Променен ли е твоят живот?

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.