22.01.2010 0

РАДОСТ ВЪВ ВЯРАТА НИ

By Evangelsko.info

П-р Николай Стефанов Миналият път разгледахме 2 глава от посланието на ап. Павел към филипяните. Главната й тема беше „Радост…

21.01.2010 0

РАДОСТ В СЛУГУВАНЕТО

By Evangelsko.info

П-р Николай Стефанов Миналият път започнахме да разглеждаме глава по глава посланието на ап. Павел към Филипяните. Основната тема на…

21.01.2010 0

ИЗПИТА НА ВЯРАТА

By Evangelsko.info

Пастор Николай Кокончев Яков 1:3-4: Kато знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си…

15.01.2010 0

ДУХЪТ НА ПИОНЕРИТЕ

By Evangelsko.info

През миналата седмица Бог много силно ми говори за пионерите и пионерския дух. Темата на едно събрание, на което присъствахме…