Овенът, козелът и малкият рог (Даниил 8)

Миналият път говорихме за
видението на Даниил в 7 глава, в което Бог му показа четири империи, описани
като зверове. Първият беше лъв с орлови крила, който символизираше Вавилонското
царство. Вторият беше мечка захапала три ребра, символизираща Мед…

Овенът, козелът и малкият рог (Даниил 8)

Овенът, козелът и малкият рог (Даниил 8)

Миналият път говорихме за видението на Даниил в 7 глава, в което Бог му показа четири империи, описани като зверове. Първият беше лъв с орлови крила, който символизираше Вавилонското царство. Вторият беше мечка захапала три ребра, символизираща Медо-Персия. Третият беше леопард с четири крила и четири глави, представящ империята на Александър Македонски. И четвъртият беше суперзвяр с железни