Общо събрание на ОЕЦ се проведе в Стара Загора

0

Редовното общо събрание на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) се проведе на 5 юни 2021 г. в салона на ЕПЦ Стара Загора. Участваха делегати от почти всички деноминации в състава на алианса, както и представители на много от асоциираните членове. …

Общо събрание на ОЕЦ се проведе в Стара Загора

Общо събрание на ОЕЦ се проведе в Стара Загора

Общо събрание на ОЕЦ се проведе в Стара Загора Редовното общо събрание на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) се проведе на 5 юни 2021 г. в салона на ЕПЦ Стара Загора. Участваха делегати от почти всички деноминации в състава на алианса, както и представители на много от асоциираните членове.    За водещ беше избран пастир Димитър Иванов. Уводни думи в началото поднесе п-р Любо Петков. Той напомни на присъстващите текстове от I Коринтяни 3-4 гл., акцентирайки изрично върху две понятия, които дефинират истинните Христови последователи: съработници на Бога и настойници на Божиите тайни. След това насърчително слово и обща молитва събранието премина към изпълнение на дневния ред.    Обзор на изминалия отчетен период   Преди пандемията Обзорен отчет за дейността на алианса през 2020 г. представи председателят п-р Румен Борджиев. Той започна с преглед на някои по-ранни събития от предходния период. Поради епидемията през 2020 г. нямаше възможност за провеждане на редовно Общо събрание на ОЕЦ. В условия на извънредна обстановка това е допустимо по закон. По тази причина събранието през юни 2021 г. имаше привилегията да се върне две години назад във времето, припомняйки си някои ключови моменти.    Пастир Борджиев направи преглед на събитията в евангелския свят през 2019 г. Тогава ОЕЦ отбеляза 110 години от своето учредяване с поредица от празнични събития и концерти.    С болка в гласа п-р Борджиев напомни как към средата на годината евангелският свят се прости с двама бивши председатели на ОЕЦ – п-р Виктор Вирчев и п-р Христо Куличев. Сред насърчителните развития от времето преди епидемията беше и фактът, че през 2019 г. алиансът нарасна с още няколко члена: деноминациите Общност на евангелските църкви на вяра и Християнска църква „Света Троица“; както и сдружение „Глобал Вижън“. По късно, през 2020 г. още една организация се присъедини като асоцииран член: Фондация „Дъщерите на България“.    Събития и развития през 2020 г.  След краткия преглед на 2019 г. пастир Борджиев насочи вниманието към 2020 г.  Безпрецедентната епидемия от Covid-19 промени из основи обществения живот, като също така наложи „преформатиране“ на духовния живот. Трябва да отбележим обаче, че за разлика от някои други страни, в България нямаше решения от властите за затваряне на църковни домове.    На първо място в доклада си за 2020 г. п-р Борджиев традиционно поставя Молитвената седмица, която се провежда в началото на януари в столицата и в някои други градове.    Редица значими събития бяха отложени за по-късен етап: Фестивалът „Ела и виж“ (през март); събитието с Ник Вуйчич (през април); гостуването на Ники Круц и Гари Уилкинсън (през юни). Конференцията за лидерство през есента се проведе, но в онлайн режим.    Пастир Борджиев припомни две нашумели събития около първата вълна на пандемията: събранието в Перущица, след което починаха няколко евангелски водачи, и отбелязването на Цветница от една Божия църква в град Самоков, след което прокуратурата започна разследване за нарушаване на мерките. Тези събития и други като тях показват колко огромна е нуждата от взаимодействие и подкрепа помежду ни като евангелска общност. Председателят на ОЕЦ съпостави евангелския живот с отборен спорт, при който ние всички заедно като екип от съработници и настойници разпространяваме Евангелието.    Епидемията се отрази не само на редовните, а и на асоциираните членове на ОЕЦ. Много от тях съумяха да преработят формата и начина да прилагат на дело наличния си ресурс, без да спират служението си в новите условия. Независимо от трудността на периода те продължиха своята дейност и дори съдействаха на църквите, подкрепяйки ги в тяхната борба да достигат хората с Благата вест.    Една от конференциите, които успяха да се преведат присъствено, беше на служението „Брак и семейство“. Тя се състоя в Банкя през септември.    Огромен успех през миналата година беше публикуването на учебниците „Благонравие“ за I, II и III клас. Ръководството на ОЕЦ насърчава всички църкви да пренесат тази информация до родителите на деца от тези класове, за да може да се възползват от наличието на тези чудесни материали.    ОЕЦ активно съработничи с Движението за молитва и братолюбие. През 2020 г. се проведе национална молитва, макар и онлайн. Участваха стотици вярващи и цели църкви. Бяха реализирани и няколко регионални молитви, в които се включваха хора от всякакви видове евангелска традиция. Според решението на организационния екип и общото пастирско събрание зад инициативата, всяка първа събота на месец октомври отсега насетне ще бъде предназначена именно за национална обща молитва за България и света.    Други ценни партньори са ОЕЦ и издателство „Нов човек“. Платформа за споделяне и насърчение също така се предоставяше от медийните партньори на ОЕЦ: вестник „Зорница“ и Евангелски вестник.    ОЕЦ продължи да присъства редовно в събития на международните си мрежи ЕЕА и СЕА. В рамките на страната имаме присъствие и в НСРОБ (което не е нито богословско, нито духовно, а по-скоро във връзка с обществени въпроси, свързани с религиозните общности). От февруари 2021 г. новият председател на НСРОБ е Робърт Джераси, докато нашият представител адв. Грета Ганева е секретар. НСРОБ е създаден през 2008 г. със съдействието на Дирекция по вероизповеданията. Съветът участва активно и в дискусиите по ключови обществени въпроси като борбата с езика на омразата, ксенофобията и проявите на агресия на религиозна основа.   П-р Борджиев направи и отчет на финансовото състояние на ОЕЦ. Основната част от приходите на организацията са от членски внос на вероизповеданията и асоциираните членове. Част от получените средства също така са натрупани от дарения, събирани по време на Молитвената седмица през януари 2020 г.    Доклад от името на ревизионната комисия прочете адв. Ганева. Отчетът бе подготвен и изпратен от председателя на комисията Мария Бучкова. Касиерът на ОЕЦ през изминалия период Димчо Маринов ежемесечно изпраща справка за движенията по сметките и по каса до ревизионната комисия. Счетоводната дейност се води от външна счетоводна къща BMC.    Изказвания по изнесените доклади  След докладите на председателя и на ревизионната комисия беше отделено време за въпроси и изказвания.  Пастир Илиян Евтимов изрази благодарност от името на ББЦ за защитата на църквата в Самоков. Тази битка беше наша обща, а не само на една църква. И я спечелихме!    П-р Димитър Иванов поясни, че по някои от делата срещу църквата в Самоков решенията са в наша полза само на първа инстанция. Но по делото срещу пастир Николай Василев повдигнатите обвинения са доста по-сериозни. Там делото е спечелено в наша полза.    П-р Николай Неделчев препоръчва повече евангелски християни да се възползват от онлайн събития на Световния евангелски алианс (СЕА) и на Европейския евангелски алианс (ЕЕА).    Стойко Петков коментира участието на ОЕЦ в НСРОБ. Част от практиката е представителите там да не са главите на вероизповеданията. Това е политически форум и уреждат въпроси, които не са от богословски характер.    Освен това той сподели дълбокото си убеждение, че е време да мислим за формирането на „евангелска общност“. Единството помежду ни е духовно и в това няма спор. Но има нужда и от нови и свежи инициативи, които да изявяват на дело нашата заедност, да наливат допълнително разбиране за споделената ни идентичност.    П-р Георги Желев напомни, че има препоръка при Преброяване 2021 да се обединим с общо понятие: „протестанти“. Освен това е важно да насърчим вярващите да бъдат активни конкретно по въпроса за религиозната принадлежност, понеже някои преброители наизуст отбелязват там „източноправославен“. Той припомни също така, че все още съществува известно усещане за страх и несигурност у вярващите особено в по-малките населени места дали е безопасно да разкриват при преброяването своите убеждения като протестанти. Добре е ОЕЦ да излезе с пакет от мерки, с които да се разсеят тези страхове и да се информират вярващите за важността от това самоидентифициране при преброяването през септември-октомври.    Водещият събранието п-р Николай Иванов отново повдигна въпроса за темата с преброяването. За част от хората е необходимо разясняване и помощ при отбелязването. Ръководителите на вероизповеданията са обединени в решението да бъдат изготвени материали по повод Преброяване 2021. Всяка деноминация ще прецени кои материали да бъдат разпространени в рамките на техните църкви. Материалите ще включват кратки видео материали и др. Адв. Грета Ганева припомни също така, че все още се търсят и преброители, както и че въпросът за религиозната принадлежност не е задължителен. Хората може да дават отговор по лично желание.    Влади Райчинов поясни инициативата „Ела и виж“. За момента фестивалът е отложен, но има онлайн формат: чрез интернет страница ela-vizh.net и чрез Фейсбук. Остава и идеята за каталог, но когато дойде времето за публикуването му, ще има ново съобщение за актуализиране на информацията.    П-р Николай Неделчев благодари на „Скрипчър Юниън“ за организирането на Състезанието за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга“. Вдъхновяващо е, че младото поколение по такъв чудесен начин се учи да опознава Божието слово и да го обиква. Поздравления за организаторите! Тази година се проведе Десетото юбилейно състезание, в което участваха 114 младежи.    П-р Любо Петков припомни, че тази година се отбелязват 150 години от Славейковата Библия. Добре е ОЕЦ да помисли за сътрудничество с Българско библейско дружество (ББД) с цел информиране на обществото. До 1925 г. дори православната църква е използвала протестантското издание. По този повод Стойко Петков (председател на УС на ББД) поясни, че управителят на ББД Радослав Апостолов е подготвил програма за второто полугодие на 2021 г. Вече е дигитализирано Славейковото издание.    След изказванията Общото събрание прие доклада на председателя на ОЕЦ п-р Борджиев, както и отчета на Ревизионната комисия. Касиерът беше освободен от отговорност.    Избор на нов управителен съвет  Според устава на ОЕЦ управителният съвет се състои от председателите на всички вероизповедания, които влизат в състава на алианса. Председателят и зам.-председателят се избират с мандат от две години. Общото събрание освободи от отговорност досегашния управителен съвет на сдружението и неговия председател.    П-р Румен Борджиев бе преизбран като председател, а Влади Райчинов – за зам.-председател. Беше утвърден и новият състав на управителния съвет. Наред с председателя и зам.-председателя в състава на УС участват ръководителите на 14-те деноминации: п-р Иван Врачев (СЕПЦ);  п-р Теодор Опренов (СЕБЦ); п-р Георги Желев (СЕСЦ); п-р Даниел Топалски (ЕМЕЦ); п-р Стефан Димитров (ББЦ); п-р Людмил Ятански (БЕЦ „Блага вест“); п-р Димитър Димитров (ХЦ „Сион“); п-р Георги Михайлов (ХЕЦ „Шалом“); п-р Любо Петков (ХЦ „Месия“); п-р Робърт Фейбър (БСЦ); п-р Бил Григъри (БЦН); п-р Илиян Евтимов (БЦБ); п-р Гроздан Стоевски (ХЦ „Св. Троица“); Димитър Спилков (ОЕЦВ).    След изчерпването на дневния ред събранието беше закрито с молитва и обща снимка на управителния съвет на ОЕЦ.    Какво представлява ОЕЦ Като сдружение на българските християни с евангелско-протестантска принадлежност ОЕЦ е регистриран на 22-26 октомври 1909 г. Дейността на българския „евангелски алианс“, както още е познато сдружението, е принудително прекъсната през тоталитарната власт, а сетне възстановена на 10 май 1993 г. „Основната цел на ОЕЦ в България – се казва в приета на учредителното събрание резолюция, – е да работят за разпространение на Евангелието, за постигане на разбирателство между евангелските християни в страната, за организиране на общоевангелски инициативи в защита на човешките права и религиозните свободи на всички граждани.“    Днес, 112 години по-късно, като разпознат представител на българската евангелска общност, ОЕЦ осъществява „религиозна, религиозно-просветна и административно координационна дейност, работи за утвърждаване на християнските ценности и съдейства за регулиране на отношенията между евангелските църкви, от една страна, и на евангелските църкви с обществото и държавата, от друга“, се заявява в уебстраницата на сдружението. Пълноправен член е в Световния евангелски алианс (СЕА), в Европейския евангелски алианс (ЕЕА), а през последните десетилетия е сред съучредителите на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.