НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА

0

Йоан 1:1-4 -„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“ · &nbsp…

НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА

НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВ&#1045...

Йоан 1:1-4 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“

·        Откровението чрез Витлеемската звезда, Христос Исус

·        Планината на Новозаветното откровение

Даниил 2:34-35 -„Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.“

І. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ХРИСТА ИСУСА ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА БЛАГОДАТ, НАРЕЧЕНА – ЛЮБОВТА АГАПЕ

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

Йоан 3:1-20 –„Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него…“

ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ХРИСТА ИСУСА ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА ПОКАНА

Матей 11:28 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

Откровение 3:20 –„Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“

ІІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА БЛАГОДАТ, ХРИСТОС ИСУС – БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН, ОДУШЕВЕНИЯТ ПЪТ

Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

ІV. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ОДУШЕВЕНАТА СВЕТЛИНА, ХРИСТОС ИСУС

Йоан 8:12 -„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

Характерът на одушевената светлина:

·        Да свети, да прогонва тъмнината

·        Да топли

·        Да брани човека, да подържа хигиената

·        Да осигурява прехраната на човека

V. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА,ХРИСТОС ИСУС (БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН) – ЗА НОВОЗАВЕТНАТА ВЯРА

Вяра, която прогони суеверието, което е поробило нашия народ

Римляни 10:17 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

VІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА, ХРИСТОС ИСУС – ЗА НОВОЗАВЕТНАТА НАДЕЖДА

1 Тимотей 1:1 –„Павел апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда,“

Колосяни 1:17 -„и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.“

VІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ОДУШЕВЕНАТА ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА, ХРИСТОС ИСУС – ЗА БОГА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Йоан 11:25-26 -„Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?“

1 Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“

VІІІ. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ ОДУШЕВЕНАТА ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА, ХРИСТОС ИСУС – ЗА БОЖЕСТВЕНАТА РАДОСТ

Лука 2: 10-11 -„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“

Йоан 15:10-11 -„Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“

Божествената Радост е:

1.     Радост, не от препълнените хамбари с жито

2.     Радост, не от препълнените банкови сметки с пари

3.     Радост, не, когато пътуваме с луксозна кола (на пета скорост)

4.     Радост чрез живеещия Бог в нашето сърце, душа; в нашите удове…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.