НОВИЯТ ЗАВЕТ – КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ

0

Йоан 1:1-4 -„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“І. НОВИЯТ ЗАВ…

НОВИЯТ ЗАВЕТ – КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ

НОВИЯТ ЗАВЕТ – КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ

Йоан 1:1-4 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“
І. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ НА ТВОРЕЦА

Битие 1:26 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.“
Йоан 1:1-4 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. 3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“

ІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ АГАПЕ
Исая 6:8 -„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

ІІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА ЗА СПОМЕНИТЕ НА ДЯВОЛСКИЯ ГАРДЕРОБ

Д.А.7:58 –„И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел.“
ІV.НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ ЗА ХРИСТИЯНСКОТО ГОНЕНИЕ
Д.А.8:1-3 –„А Савел одобряваше убиването му. И на същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Ерусалим; и те всички с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи. И някои благочестиви човеци погребаха Стефана и ридаха за него твърде много. А Савел опустошаваше църквата като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени та ги предаваше в тъмница.“

ІV. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ,
КАК БЛАГОВЕСТИТЕЛИТЕ НА ХРИСТА БЯХА БИТИ

Д.А.23:11-12 –„И през следващата нощ Господ застана до него и рече: Дерзай, защото както си свидетелствувал за Мене в Ерусалим, така трябва да свидетелствуваш и в Рим. И като се разсъмна, юдеите направиха заговор, влязоха под проклетия и рекоха, че няма да ядат, нито да пият догдето не убият Павла.“

VІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ
ЗА КОРАБОКРУШЕНИЕТО

Д.А.27:41-44 –„Но изпаднаха на едно място, гдето морето биеше от две страни, и там корабът заседна; предницата се заби и не мърдаше, а задницата взе да се разглобява от напора на вълните. И войниците съветваха да се избият запрените, да не би да изплува някой и да избяга. Но стотникът като искаше да избави Павла, възпря ги от това намерение и заповяда да скочат в морето първо ония, които знаеха да плуват, и да излязат на сухо, и останалите да се спасяват, кои на дъски, кои пък на нещо от кораба. И така стана та всички излязоха на сушата.“

VІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ
ЗА ОТРОВНАТА ЗМИЯ

Д.А.28:4-5 –„Но той тръсна змията в огъня и не почувствува никакво зло. А те очакваха, че ще отече, или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и думаха, че е бог.“

VІІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ,
ЗА ИЗГРЕВА НА ВИТЛЕЕМСКАТА ЗВЕЗДА В МАКЕДОНИЯ

1.     Викът на македонеца за помощ

Д.А.16:8-10 – И тъй, като изминаха Мизия, слязоха в Троада. И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. “

2.     Споменът за молитвеното събрание в Македония

Д.А.16:13-15 –„А в събота излязохме вън от портата край една река, гдето предполагахме, че става молитва; и седнахме та говорихме на събраните там жени. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и домът й, помоли ни, казвайки: Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седнете. И принуди ни.“

3.     Споменът за първичната „баба Ванга“ в Македония

Д.А.16:16-18 –„И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше подир Павла и нас та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час. “

4.     Споменът за съда на Павел и Сила в затвора (без адвокат)

Д.А.16:19 –„А господарите й като видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила та ги завлякоха на пазара пред началниците.“

5.     Спомените за благовестителите в македонския затвор

Д.А.16:25-26 –„Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.“

·        Но по среднощ

·        когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога

·        затворниците ги слушаха

·        внезапно стана голям трус

·        така че основите на тъмницата се поклатиха

·        и веднага всички врати се отвориха

·        и оковите на всичките се развързаха

ІХ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ
ЗА ХРИСТИЯНСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО

Д.А.16:14-15 –„И някоя си богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и домът й, помоли ни, казвайки: Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седнете. И принуди ни.“

Д.А.16:33:34 –„И той ги взе в същия час през нощта та им изми раните; и без забава се кръсти, той и всичките негови. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и, повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.“
Х. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ
СПОМЕНЪТ ЗА НАЧАЛНИКА НА МАКЕДОНСКИЯ ЗАТВОР

А. Спомен, чрез който Бог ни говори за намерението на затворническия началник за самоубийство

Д.А.16:27 -„И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки че затворниците са избягали.“

Б. Спомен, чрез който Бог ни говори за спасението на затворническия началник в Македония

Д.А.16:28-30 -„Но Павел извика със силен глас, думайки: Недей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася?“

ХІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, КНИГАТА НА СПОМЕНИТЕ

СПОМЕНЪТ, ЧРЕЗ КОИТО БОГ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НИ ГОВОРИ ПО КАКЪВ НАЧИН ЧОВЕК СЕ СПАСЯВА

Д.А.16:31 -„А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.