НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ

Лука 1:38 -„И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.“I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПОРЕД КАКТО БОГ БЕ КАЗАЛ1. Бог обяви чрез Словото Си – какво ще бъде Рождество ХристовоИсая 9:6-7 -„Защото ни се р…

НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ

НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ


Лука 1:38 -„И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.“
I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПОРЕД КАКТО БОГ БЕ КАЗАЛ
1. Бог обяви чрез Словото Си – какво ще бъде Рождество Христово
Исая 9:6-7 -„Защото ни се роди дете, Син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото Му. И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство, за да го утвърди и поддържа, чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.“
2. Бог обяви чрез Словото Си – къде ще бъде Рождество Христово
Михей 5:2 -„А ти, Витлееме Ефратов, макар и да си най-малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от  вечността.“
3. Бог обяви чрез Словото Си – времето на Рождество Христово
Галатяни 4:4 -„А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона.“
II. НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ ЗА ТВОЯ МИР
Йоана 14:27 -„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“
III. НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ ЗА ЦЕРЕНИЕТО НА МОЯТА БОЛЕСТ
Исая 53:5 -„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.“
V. НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ В СЛОВОТО СИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА МОЯ ТОВАР
Исая 53:4 -„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.“
V. НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА МОЯТА НУЖДА (ЗА МОЯ УСПЕХ )
Матея 7:7 -„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори.“
Ø  Търсетеи ще намерите!
Ø  Хлопайтеи ще ви се отвори!
Ø  Искайтеи ще ви се даде
VI. НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ ЗА МОЕТО СЛУЖЕНИЕ
Марка 16:17-18 -„И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“
VII. НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ В СЛОВОТО СИ ЗА ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ ПОМЕЖДУ НАС
Матея 28:20б -„И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.“

1 thought on “НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ

Comments are closed.