Mолитвата, която изразява Божията любов

0

kenneth_copeland_med_100

Кенет Коупланд

Ходатайствената молитва е най-висшият израз на любов. Не е възможно да бъдеш егоист когато се молиш за друг човек, защото този вид молитва винаги е за ползата на друг човек. Тя намалява влиянието на сатана в живота на този човек, така, че той да се придвижи в пълнотата на изкуплението, което Бог е осигурил.

Ето защо ходатайствената молитва винаги предшества по сила  проповядването на евангелието. Съживленията никога не са били резултат само от добро проповядване. Изисква се помазанието на Святия Дух, за да се променят сърцата на хората. Ходатайството е това средство, което активира помазанието. Доброто проповядване е резултат от молитвата.

Причината, поради която Бог работи толкова мощно чрез Святия Дух на земята днес, е защото хиляди вярващи са се застъпвали в молитва и продължават да се застъпват.

Да се даде раждане на Духа
Ходатайствената молитва е даване активност на духовната реалност. Точно както бебетата се раждат в този материален свят, така и вярващите трябва да се родят в Божието царство. Това изисква пътуване в Духа, така както е описано в Римляни 8:26-27 “Така също и Духът ни помага в нашата немощ;понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, а Този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля”.

Стенанията са духовни пътувания. Пътуването в Духа е духовен процес. Пътуването в Духа минава отвъд реалността на вашето съзнание към вашия вътрешен човек. Библията ни казва, че човек, който се моли на непознат език, говори тайни на Господа. Буквалното значение на Римляни 8:26 е, че Святият Дух подпомага нашия дух в нашите стенания, които не могат да бъдат произнесени с членоразделна реч. Думата “помага” в Римляни 8:26 буквално означава, че Святият Дух застава с нас срещу силите на тъмнината, които са се изправили срещу друг човек.

Щом веднъж сте взели решение да се изправите в бездната и да се молите, можете да разчитате на Святия Дух да ви помага да се молите като се предавате на Него. Вашият дух в сътрудничество със Святия Дух се застъпва, настоява за и излъчва духовна сила, за да се изпълни Божията воля в живота на другия човек. Чрез застъпническата молитва вие помагате да се изпълни в духовното царство това, което трябва да се случи в материалния свят.

Отстраняване на наочниците
Божията цел в нашата работа в молитвата е да не нарушаваме волята на човека, за когото се молим. Неговата цел е да просвети тези хора със Словото, “чрез Святия Дух така, че те да не бъдат заслепени(заблудени) от сатана (2 Коринтяни 4:4). В Ефесяни 2:2 пише, че сатана действа в тези, които не са новородени. Бог иска да ги освободи от властта на сатана, така че Исус чрез Святия Дух да действа в тях.
Чрез нашата застъпническа молитва, Бог ще разкрие Себе си на тези, за които се молим. Те ще осъзнаят Неговата любов, която се изрази в изпращането на Исус, Който заплати със смъртта си за техните грехове и ги избави от злото на този свят. Той ще ги доведе до осъзнаване на необходимостта им от новорождение чрез вяра в жертвата на Исус. Щом направят Исус техен Господ, ще се случи духовното раждане. Това новорождение ще бъде резултат от вашата ходатайствена молитва и работата на Святия Дух.

Но не спирайте да се молите! Апостол Павел пише, че волята Божия “е да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината” (1 Тимотей 2:4).
Истината е, че чрез кръста Исус унищожи силата на сатана, греха, бедността, страха и всички проклятия на закона ( Римляни 8:2; Второзаконие 28:15-68). Докато се молим за изгубените, ние се молим и за бедните, болните и поразените. Те имат нужда от Словото в техния живот.

В същия този стих Павел ни съветва да се молим за царе и за всички, които са високопоставени,” за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност”(стих 2). Нашата полза е, че ние ще можем да живеем в условия, които осигуряват максимум възможност за нас да споделяме евангелието с другите.

Да подготвим сърцата си
Евангелието е силата на Бог за спасението. Проповядването на евангелието ни довежда до силата на Бог. Ходатайствената молитва подготвя сърцата на хората за приемане на евангелието, защото то събаря крепостите на измама, които сатана е изградил в тях.

Няма значение какъв сте в Тялото Христово, служител или просто вярващ, можете да постигнете вечен ефект върху живота на останалите чрез вашето застъпничество. Всичко, което трябва да направите е, да вземете решение да започнете да се молите конкретно за определена група хора – семейство, град, окръг, държава или нация.

Не чакайте товар или чувство да ви мотивира да се молите. Исус не беше движен от чувствата си. Той бе движен от състрадание. Той извърши това, което Бог му каза да направи. Развийте дарбата си да се молите за другите, като вземете решение да се изправите в бездната и да ходатайствате за изгубените, болните и угнетените. Чрез решението си да се покорите на Него, вие ставате участници в служението на Исус като осигурявате изкуплението, което Той изработи за тези, за които се молите.
Щом веднъж сте взели решение, дръжте вярата си и задържайте натиска на сатана. Вие сте се присъединили към Божието войнство, за да промените ситуациите. Молете се и останете там докато тези ситуации се променият! Ходатайствената молитва е ключът, който отлючва наследството на Божието царство в живота на другите!

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.