Моето гражданство е на небето

Моето гражданство е на небето

10.04.2021 0 By Evangelsko.info

Моето гражданство е на небето

През последните 3 дни участвах в една конференция с мисионери от повече от 15 държави! Това време ме накара да си дам сметка, че нещата, които правя сега дават отражение за цялата вечност. Това, което правя може да има вечен резултат. Въпросът обаче е правя ли нещо, което води до вечни резултати? Тази седмица ще се събуждам с този въпрос: Какво мога да направя през тази седмица за Неговото Цартство? Кое и кои са нещата, които мога да направя, за да останат те през вечността? Всъщност, това, което ще остане през вечността не са книгите, не са дипломите, не са купоните, не са постиженията, а нещо толково често срещано, но също често забравяно – хората. Хората са единствените, които ще преминат от този свят, а ще може да ги намерим също и в другия свят. Невероятно, нали? А ние може да направим нещо точо за другите! Само остава да го направим.