Местни органи на властта нарушават свободата на религия в стар комунистически стил

0

viktorkostv_300Виктор Костов
http://center-religiousfreedom.com

Отсъствието на държавност в България не се изразява само в правителствени кризи, корупция във всички политически етажи, показни мафиотски разстрели посред бял ден и парализирано правосъдие. Дори когато стане дума за духовни интереси, местната държавна власт грубо, много грубо, нарушава закона. За пореден път, близо двайсет години след падането на атеистичния режим, основните религиозни права на хората са нарушени. В стар, комунистически стил.

На 9-ти април 2008 г. община Бургас изпраща писмо 6700/131 до директорите на държавните училища в района. Писмото е придружено с „Информация” представяща вярващи хора и организации в изключително неблагоприятна светлина. Информацията е изготвена от Местната комисия за борба с противообществените прояви и МВР-Бургас.

Тези документи са изготвени и разпространени в нарушение на от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (чл. 9), конституцията на България (чл. чл. 6, ал. 2; 13, 37, чл. 39, ал. 1), Закона срещу дискриминацията (чл. 4), Закона за вероизповеданията (чл. 4, ал. 3). В писмото, кметът на Бургас, подписан от зам. кметицата Йорданка Ананиева, нарежда да се провежда антирелигиозна пропаганда в местните училища срещу хора, чиято вяра е различна от вярата възприета от православната църква. Информацията се позовава на традиционността на православната вяра, отбелязана в Конституцията на България и в Закона за вероизповеданията, за да обоснове противозаконния документ. Евангелското християнство е описано с негативно отношение към чисто верски и богословски практики. То е описано като практикуване на асоциална дейност, която се състои в пеенето на евангелски песни, разясняване на текстове от Библията и изпадане в транс. Следват и други неблагоразположени коментари, като заключението е при „съмнение” (наясно е „съмнение” за какво) да се търси съдействие на „доверен учител, педагогически съветник и не на последно място … служител на МВР”. (Ако някой ви каже, че Исус е Спасителя, или че Бог прощава грехове, обадете се на полицията в Бургас!)

Европейската конвенция, конституцията на България, Законът срещу дискриминацията на практика забраняват издаването на подобен документ от страна на държавен орган, бил той централен или местен.

Европейската конвенция е вътрешен български закон, който важи на цялата територия на страната. Същото важи за конституцията (КРБ) и Законът срещу дискриминацията. Законът за вероизповеданията, въпреки неговите недостатъци, също важи на цялата територия на страната. Територията на страната, поне доколкото аз разбирам, включва и община Бургас.

Това обаче не е достатъчен аргумент за общинари и полицаи в Бургас да зачетат Европейската конвенция, конституцията и законите. Кметската администрация и местната полиция, съвсем по милиционерски, се поставят над закона, както личи от разпространените от тях Писмо и Информация. Това е отсъствие на държавност – когато държавният орган се държи съзнателно като закононарушител и върви срещу основни права и законни интереси на хората под юрисдикцията на дадената държавна власт.

Кои са противозаконните и неморалните елементи на цитирания документ?

Писмото и информацията на Бургаските местни власти срещу „сектите” представлява директно заявена заплаха на местната власт срещу български и чужди граждани, чиито убеждения не отговарят на убежденията на властта.

На второ място, документът реализира дискриминация на основа религия и разпалва религиозна нетърпимост. В него се представят в преднамерено неблагоприятна светлина личности и групи с религиозни убеждения неприятни на автора и спонсорите на писмото и прилежащата информация.

На трето място, документът, като поставя в неблагоприятна светлина хора заради техните убеждения (Забележете: не действия против закона или престъпления а УБЕЖДЕНИЯ са предмет на преследване от Бургаския кмет Комисия за борба с противообществени прояви и органи на МВР!) е много близо до подстрекаване към религиозна омраза. Единствено въпрос на време е това мнение изразено от позицията на местна общинска власт да бъде доразвито от обществеността в омраза.

Точно така и стана. Местната антирелигиозна пропагандна акция постигна национален ефект и отзвук. Ето цитати от националния печат от 11 април 2008 г. по повод на това писмо:
в. Новинар, „3 религиозни секти нападнали Бургас”:

Представителите на петдесятните църкви привличат нови членове чрез безплатни екскурзии в чужбина и раздават пари, лекарства и дрехи, е станало ясно още от съвместната проверка на МВР и комисията за борба срещу противообществените прояви…
И трите изповедания са регистрирани у нас, но нарушават обществения ред и правата на гражданите, смята кметът.
в. 24 часа, „Кметът на Бургас: Внимавайте с три секти по Великден”:

Николов препоръчал да се внимава с 3 вероизповедания. Подробно описал похватите им за зарибяване, като посочил и адресите, на които провеждат сбирки и сеанси.

в. Сега, „Кметът на Бургас погва йеховисти и мормони”(авторът пропуска да спомене и евангелските петдесетни християни в заглавието си):

Засечени са няколко опита на нейни емисари да привличат подрастващи… Те причаквали ученици извън сградата на училището и по пътя им за дома. „Установени са случаи, в които мисионери са предлагали своя сектантска литература на деца, които са сами вкъщи", оповести пресцентърът на общината… Евангелистите пък примамвали нови членове с безплатни екскурзии в страната и чужбина и с дарения.
в. Стандарт, „Секти примамват деца със сладолед”:

Сектанти зарибяват хлапета със сладолед и шоколади в Бургас…

За атаката на сектите в Бургас признаха МВР и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Директорите и учителите в школата са предупредени да разяснят пред възпитаниците и родителите опасността от иноверците.
Обърнете внимание на журналистическата терминология, която се базира на общинско-полицейската антирелигиозна акция: „погва”, „зарибяват”, „сектанти”, „причаквали ученици”, „емисари”, „примамвали нови членове,” „сектанти плъзнаха”, „атаката на сектите” и т.н. Без цитирането на факти, само тези негативни термини въздействат върху публиката. Дори и критичният читател стига до едно подсъзнателно негативно отношение към „опасните иноверци”. Пропаганда, на която и най-върлия политкомисар от 1956 г. би завидял.
Кои закони и кои права са нарушени от страшните „секти”? Господин кметът, нито дописките съобщават тази информация. Но за лековерния читател, току що угасил телевизора си, ядосан от поредния правителствен провал, ужасът на настъплението на „сектите” вече е реален. Нищо, че няма посочени никакви доказателства освен бланкетни „нарушения” като раздаване на лекарства и дрехи и преподаване на английски език. Няма бити, насилени, отвлечени, нагрубени, или заплашвани хора нито ученици. Но фактът, че пеят евангелски песни и не почитат баба Марта прави евангелските християни неприсъщи на народа, съгласно информацията на МВР и общината. Кметството с богословски претенции, заедно с милиционерски настроените местни органи на властта, обръщат на сто и осемдесет градуса идеята за права на човека. Те настояват, че хората с различна от православната вяра (която самият кмет не дефинира, нито е упълномощен да представлява) са опасни до такава степен поради различните си убеждения, че те, а не властта, нарушават правата на хората.

На четвърто място, манипулацията в документа е част от съдържанието, но и в авторитета на автора му. Властта на местен орган на управлението е използвана, за да се създаде впечатление, че писмото и антирелигиозната пропаганда в него, са законни и основателни.

На пето място, инициативата на кмета на Бургас и другите държавни органи, споменати в материалите, неправилно представлява православната църква. Чрез действията на бургаския кмет държавата застава между православна църква, и другите вярващи, по въпроси на богословието, което в никакъв случай не привилегия на държавата. Напротив, държавата следва да се стреми да поддържа добрите отношения между различните групи вярващи, съгласно чл. 37 ал. 1 от конституцията:

Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
Накрая, без да мога да го докажа с конкретни факти, но стъпвайки на изказвания на коментатори, че тази криза е изкуствено предизвикана, за да се отклони вниманието от проблемите на правителството и местните бургаски неуредици: въпросната кампания нарушава забраната за използването на религията за политически цели (КРБ чл. 13, ал. 4).

С писмото си от 9-ти април, кметът на Бургас, г-н Николов, и с информационната си справка, придружаваща писмото, МВР и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни застава срещу свободата и основни човешки права в България. Писмото е незаконен акт, който е произвел вредни последици и емоционална травма за индивидуални личности с религиозни убеждения сред Свидетелите на Йехова, мормоните и евангелските християни в Бургас и в България. Този акт заплашва разстройването на обществения мир, защото е предпоставка за последващо насаждане на омраза срещу хора с различни убеждения и вяра.

Нарушенията на правата на хората от бургаските власти трябва да срещне нужната законова съпротива и морална реакция на негодувание в медийното пространство от хората и институциите, за които религията не е само повод за великденски телевизионни предавания или подмятания в поредното риалити шоу, а сериозна съставка в живота на свободното и демократично общество. Държавната и местна власт не е само източник на права за властимащите. Тя идва и с носене на отговорност, която ако отсъства трябва да бъде изискана по съответния ред на законовия и обществен натиск.

Докато, и ако това се случи, и законността и справедливостта възтържествуват, утеха за вярващите християни остава Писанието, където четем:

Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас [откъм тях се хули, а откъм вас се прославя]. Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име (1 Петрово 4:14-16).


Виктор Костов е адвокат и мисиолог, докторант по въпросите на свободата на религията и отношенията църква-държава. Издател и редактор на Свобода за всеки www.center-religiousfreedom.org. За контакт: Kostov@center-religiousfreedom.com.

Важни линкове:

http://pastir.org/news/52 – Писмо на община Бургас и МВР и информация срещу сектите

http://www.parliament.bg/?page=const&lng=bg – Конституция на България

http://www.ncedi.government.bg/ANIDISCRIMINATION_LAW.htm – Закон срещу дискриминацията

http://www.bcnl.org/doc.php?DID=338 – Закон за вероизповеданията

http://www.orthomatic.net/?p=300 – Православна гледна точка, в личен блог, срещу действията на бургаската полиция и община

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F84D2B7F-0F2E-403B-892F-8CA51C30A8B3/0/BulgarianBulgare.pdf – Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.