Кой е непростимият грях (Марк 3:20-35)

/проповед/

Едно момченце много искало
да има 100 лева, за да си купи с тях играчки. И тъй като било от
християнско семейство, се молило на Бога цяла седмица, но нищо не се
случило. Затова решило да напише писмо до Бога, и да помоли за 100
лева. Ре…

Кой е непростимият грях (Марк 3:20-35)

Кой е непростимият грях (Марк 3:20-35)

/проповед/

Едно момченце много искало
да има 100 лева, за да си купи с тях играчки. И тъй като било от
християнско семейство, се молило на Бога цяла седмица, но нищо не се
случило. Затова решило да напише писмо до Бога, и да помоли за 100
лева. Речено-сторено. Написало писмото и го изпратило до Бога.

Когато служителката в пощата
видяла писмото, адресирано до Бога, го препратила до