Когато искат от теб невъзможното

/проповед/

Добре дошли на втората тема от
поредицата „Даниил: смелостта да си различен“. Миналият път видяхме как Даниил
реши да не направи компромис с вярата си. Направи го смирено, като помоли
началника на скопците да намерят разрешение на к…

Когато искат от теб невъзможното

Когато искат от теб невъзможното

/проповед/

Добре дошли на втората тема от
поредицата „Даниил: смелостта да си различен“. Миналият път видяхме как Даниил
реши да не направи компромис с вярата си. Направи го смирено, като помоли
началника на скопците да намерят разрешение на казуса. Така увлече с примера си
и другите. В резултат еврейските студенти получиха знание и мъдрост, а на
Даниил Бог даде умението да тълкува