Кое прави църквата либерална?

Кое прави църквата либерална?

18.09.2021 0 By Evangelsko.info
Кое прави църквата либерална? Либералите пренебрегват един основен факт: Човекът е изгубен. По същество ние не сме в състояние да се издигнем над нашите грешни натури. Нуждаем се от радикална помощ. Нуждаем се от Спасител.   Ако човек пропусне това, той пропуска всичко. Мислим, че първата работа на църквата е да ни изкупи. И ние не искаме да ни изкупи  просто в социалния смисъл, което на свой ред ме убеждава, че Златното правило трябва да бъде моята изповед на вяра.   Първата причина за неуспеха на Тялото Христово, е, че църквата - модерната, модернистична протестантска църква -  като цяло, оценява човека твърде високо и сякаш пропуска да спомене, че е грешен.   Това е една от характеристиките на протестантизма. Той акцентира върху индивида, върху свободната воля и свободния избор. Но нейният резултат може да се окаже пагубен….   Ако отидем до крайност в тази позиция, имаме проблем с това, че човекът не е толкова добър, колкото предполага съвременният протестантизъм. Невярващият човек не разполага с духовниия потенциал да прави сам онова, което се очаква от него.   Църквата се проваля, защото дава твърде много свобода и осигурява твърде малко дисциплина. Предполага се, че всичко, от което се нуждаем, е че имаме нужда от общение, докато на практика се изисква строга дисциплина."   Но аз знам това, защото имам опит с либералните църкви. Те не са  скрити някъде далеч, провеждайки тайни събирания. Те са навсякъде около нас и техните богослужения могат да се видят с щракването на дистанционното в неделя сутрин.   Римляни 3 го казва така: „Няма праведен, няма нито един“ (Римляни 3:10) и „Защото всички съгрешиха и се лишиха от Божията слава“ (Римляни 3:23).   Съвременните църкви може наистина да надценяват човечеството, но Бог няма този проблем. Той ни познава отлично:   Защото Той самият знае нашия състав; Той знае, че сме само прах (Псалм 103:14).   Бог няма никаква илюзия за нас, хората. Този, който ни е създал, знае, че сме направени от кал. Той знаеше, че не печели нищо, когато ни спаси.   Човек има нужда от Спасител. За щастие, има един и само един - Господ Исус Христос.   Изкуплението и преобразуването на личността са достъпни чрез вяра в Исус Христос поради това, което Той направи на Голгота, и по никакъв друг начин.   Ранните ученици го казаха по най-добрия начин:   Не може да има спасение чрез никой друг. Защото няма друго име под небето, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим. (Деяния 4:12)   На един от най-праведните хора на своето време Господ Исус каза нещо, което следващата неделя трябва да бъде провъзгласено във всяка либерална църква по целия свят:   Не се чудете, че ви казах: „Трябва да се родите отново“  (Йоан 3:7)   Това трябва да бъде учението на всяка църква, наричаща себе си християнска.   Първо: Бог ни възлюби и изпрати Сина Си.   Второ: Трябва да се родиш отново.   Трето: Вярвайте в Господ Исус Христос и ще бъдете спасени.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева