Исус за развода (Марк 10:1-12)

Прочит на Марк 10:1-12.

Днес продължаваме разглеждането на евангелието на Марк. Дотук видяхме как след своето
кръщение в Йордан и изпитването в пустинята Исус започна своето служение, като
изцели прокажения, паралитика и прости техните грехове, ко…

Исус за развода (Марк 10:1-12)

Исус за развода (Марк 10:1-12)

Прочит на Марк 10:1-12.

Днес продължаваме разглеждането на евангелието на Марк. Дотук видяхме как след своето
кръщение в Йордан и изпитването в пустинята Исус започна своето служение, като
изцели прокажения, паралитика и прости техните грехове, което само Бог може да
върши. Изцели много други хора, подчини природните стихии и нахрани 5000 с 5
хляба и 2 риби.

В гл. 8 Той разкри пред