Истинската свобода

/проповед/

      1.    
Увод

Двама затворници си
говорили в килията: – Ти на свобода какъв беше? – Студент. – А за какво лежиш?
– Пропуснах упражнение по квантова физика. – Шегуваш се, как така? – Този ден
обирах банката.

Лесно можем да
загубим …

Истинската свобода

Истинската свобода

/проповед/       1.     Увод Двама затворници си говорили в килията: - Ти на свобода какъв беше? - Студент. - А за какво лежиш? - Пропуснах упражнение по квантова физика. - Шегуваш се, как така? - Този ден обирах банката. Лесно можем да загубим свободата си. Затова трябва да я ценим и пазим. Днес е 3 март. На тази иначе доста противоречива дата ние