Истинската новина е вътре във вас

0

gloriacopeland

Глория Коупланд

Искате ли да разберете как да вземете всички чудесни неща, които Бог ви е осигурил чрез Исус Христос? Искате ли информацията вътре във вас да ви ръководи успешно сред лошите новини и несигурност, с които преливат медиите в днешно време?Ако това ви звучи като мечта, то знайте, че не е!

Нашият Бог е добър Бог. Той не е скрил от нас рецептата и отговорите за един добър живот, който самият Той е приготвил за нас. Всъщност, Той е оставил ключ към знанието как да запазим мира си и да ходим с вяра в тези дни. Този ключ е изграждането на един начин на живот в контакт с Бога чрез Святия Дух.

За да се радваме на постоянен и всекидневен жив контакт с Бога е съществено да развием една по-голяма вяра в по-великия, който живее в нас. Трябва да развием отношение на благоговение към Святия Дух, Който обитава в нас. Трябва да видим Него както Джон Дж. Лейк, който смяташе, че си струват всичките страдания, които понесе, всички изтезания, кариерата му на земята, униженията, жертвата и смъртта. И всичко това, за да получи дара на Святия Дух.

Святият Дух наистина е най-големият подарък, който Исус ни даде. Той разкрива истината за Исус и изпълнява чудото на новорождението в нас, когато направим Исус наш Господ. И после този “по-велик” идва да обитава в нас. В мрачното време преди разпъването на Исус, Святият Дух бе този, върху когото учениците положиха своята надежда. Именно за Святиа Дух им говореше Исус в тези последни ценни минути, казвайки:

“Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас довека. Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито познава, вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде…
А Утешителят, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал”(Йоан 14:16-18.26).

За да разберете влиянието на тези думи, трябва да осъзнаете, че през тези три години Исус беше всичко за учениците си. Той беше техен учител и техен снабдител. Когато преживяваха моменти на страх и слабост, Исус ги укрепяваше. Ако бяха объркани, Исус ги съветваше. И когато не знаеха какво да правят или къде да отидат, Той им показваше посоката.

Това бяха нещата, които те имаха в съзнанието си, когато Го чуха да казва, “Аз си отивам, но няма да ви оставя безпомощни. Ще ви изпратя някой, който ще заеме моето място, ще действа вместо Мене и ще прави за вас всичко, което Аз правя. За вас ще бъде дори по-добре отколкото ако ме имате постоянно тук на земята”(перифраза).

Без съмнение учениците сигурно са си мислили,’как може някой да направи нещо за нас, което правиш Ти Исусе’? сигурно са били тъжни и наскърбени от алтернативата да бъдат без Него. Но Исус не споделяше това мнение. Той не каза, ‘Съжалявам приятели, знам, че нещата няма да са така добри за вас след като Аз си отида, но Святият Дух ще ви помага да се борите някакси’.

Не! Исус не каза това. Това, което Той всъщност каза бе: “…не ви казвам друго, освен истината, когато ви казвам ,че за вас е добро(изгодно, полезно, целесъобразно) да си отида. Защото ако Аз не си отида, Утешителят(Съветникът, Помощникът, Защитникът, Ходатаят, Укрепителят) няма да дойде при вас (в близко приятелство с вас); но ако Аз си отида, Аз ще ви го изпратя (за да бъде в близко приятелство с вас)” (Йоан 16:7, разширеният превод на Библията).

Изобщо не си мислете, че би било лесно да ходите във вяра и в жив контакт с Бог, ако Исус физически бе отдясно ви. Напротив, вие бихте били по-далече отколкото учениците бяха по време на земното служение на Исус. Той каза, че е по-изгодно, по-целесъобразно сега, защото имате Святия Дух във вас! Когато сте новородени, същият Свят Дух, който отиваше и укрепяваше Исус, обитава във вас, за да ви укрепява.

Свръхестествени съвети 24 часа на ден
Когато Исус бе на земята, Той трябваше да споделя времето с учениците Си. Той не можеше да е на едно място едновременно, Той не можеше индивидуално да поучава и съветва всеки един от тях по 24 часа в денонощието. Но Святия Дух може. Той може да бъде тук, когато се събуждаме сутринта, да ни е приятел през целия ден, да ни сложи да легнем и да бъде с нас докато спим. Ако се събудим в два часа през нощта с нужда или въпрос, Той е там, за да ни отговори. Няма значение по кое време на деня или на нощта ние се нуждаем от Него, Той е на наше разположение. Святият Дух, обитаващ в нас, е нашата директна връзка с Отец. Той ни осигурява едни постоянни отношения и връзка с Него. Не е нужно да отиваме при Първосвещеника, за да се молим за прошка или до църковната сграда, за да бъдем във връзка с Бог. Можем директно да отидем при Него. Можем да сме във връзка с небето през цялото време.

Библията ни казва, че ако един човек е новороден вярващ, той е подвижен храм на Господа. “Вашето тяло е храм на Святия Дух, който живее във вас…”(1Коринтяни 6:19). Никога не трябва да се питате, ‘Господи, къде си’? никога не трябва да проверявате чувствата си, за да видите дали Бог е близко до вас или е на милион мили разстояние. Можете да сте сигурни, че Той е във вас във всеки един момент на деня – независимо дали го чувствате или не, защото Словото казва това. Той не е тук и просто, за да се разходи. Той е тук, за да ви учи на това, което ви е нужно да знаете. Той е тук, за да ви съветва. И какъв чудесен съветник е Той! Той знае отговора на всеки проблем, който вие някога ще имате. И точно заради това, вие можете да имате мир, дори в този пълен с грижи свят.

Ако сте  изпаднали в беда, знайте, че Бог винаги има изход. Бог никога не може да бъде хванат в ситуация да се чуди какво ще прави по-нататък. Ако съществуваше човек, за който вие знаете, че знае отговора на всеки проблем, вие бихте стояли на телефона в разговор с него стотици пъти на ден. Разбира се, няма човешко същество с този вид мъдрост и сила. но когато сте изпълнени със Святия Дух, вие имате подобен Съветник. Вие имате някой, “който ще ви упътва във всяка истина… и ще ви извести за идните неща” (Йоан 16:13). Дори не нужно да му се обаждате по телефона. Той е с вас през цялото време. Чрез Него по всяко време на деня или нощта, вие имате жив контакт с Бога.

Открийте как мисли Бог
Помислете само за възможността, която имаме! Чрез обитанието на Святия Дух,  ние можем да сме в приятелски взаимоотношения с всемогъщия Бог – най-висшия Владетел с власт над всяка друга власт. Можем да прекараме време с най-високия авторитет – най-мъдрия, най-любящия, най-милия, най-щедрия на вселената – и просто да си останете същата земна личност. Колкото повече време прекарвате с Бог, толкова повече заприличвате на Него. Във 2 Коринтяни 3:17-18 пише:

“А Господ е Дух; и където е Господния Дух, там е свобода(освобождение от оковите). А всички ние с открито лице (защото ние продължаваме да гледаме Божието Слово) като в огледало, гледайки Господнята слава, преобразяваме се в същия образ от слава в слава, (защото това идва от Господа, който е Духът)” (Разширения превод на Библията).

В Колосяни 3:10 пише, “…и сте се облекли в новия човек, който се подновява в познание на образа на този, който го е създал”. Мислете за това по този начин, че приятелството с Бог ви изгражда. То ви позволява да разберете как мисли Бог. А след това, ако вие му позволите, Божият Дух, живеещ във вашия дух, ще ви разкрие вътрешната страна на Бог – сърцето на Отец. Той ще ви покаже Божия план за вашия живот, а после ще ви научи как да ходите в този план стъпка по стъпка. Той ще ви даде мъдрост, за да успявате във всяка област от вашия живот. В 1 Коринтяни 2:9-10 пише:

“…Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа,понеже Духът издирва прилежно, изучава и проучва всичко, даже и дълбоките, неизследими Божии дълбочини” (разширения превод на Библията).

Колкото и удивително да изглежда, Божиите неизследими дълбочини са на разположение на всеки християнин, който прекарва време със своя чудесен Съветник! И въпреки това, вместо да се възползват от тази привилегия, много християни се оплитат със земни неща. Те казват, ‘знам, че Святият Дух живее в мен’, а после забравят това и постъпват така, както Той не постъпва. Те не Му отделят време и внимание. Те не прекарват достатъчно време да слушат гласа Му чрез молитва и Божието Слово. И като резултат, те пропускат Неговото водителство.
Ако  се научите да бъдете чувствителни към Святия Дух, Той ще ви помогне в най-изненадващите моменти. Може да вършите всекидневните си дела, да вършите домакинска работа в къщи или да карате колата си надолу по улицата, когато внезапно Божият Дух да ви каже нещо, от което вие отчаяно се нуждаете. В Псалм 16:11 пише, “Ти ще ми покажеш пътя на живота…”. А в Притчи 4:18 пише, “Но пътят на праведните е като виделината на разсъмване, която се разискря в ярък ден”.

В Притчи 20:27 пише, “Духът на човека е светилото Господне, което изпитва вътрешния човек”. С други думи, Святият Дух дава светлина на вашия дух, така че да знаете кой път да поемете. Спомням си веднъж, когато ми се случи това. Кен и аз разговаряхме с един строител, който искаше да построи допълнителна сграда към църквата, в която провеждахме служенията си. По това време ние нямахме средства и тъй като нямахме някакъв конкретен план за земята, която имахме, една продажба изглеждаше практична. Така че, ние се молихме за това.

Макар че, не бяхме подписали документите, сделката вече беше уговорена и вървеше към края си. Същият ден карах колата си в нашия квартал и сякаш прозрение премина през сърцето ми и аз получих ясно указание от Господа да не продаваме тази земя.

Доколкото ни касаеше всичко, това уреди въпроса и ние прекъснахме преговорите. Разбира се, парите, от които имахме нужда дойдоха от другаде. Бог снабди нуждите ни както винаги е правил и тази земя и до ден днешен е все още наша. Всъщност, нашият нов дом е разположен върху земята, която тогава бяхме решили да продаваме. За малко да пропуснем Божия план за нашия бъдещ дом. Нещо повече, сигурна съм, че Святият Дух ни предпази от бъдещи неприятности. Бог винаги има най-високият и добър план и хората пропускат често този план, защото пропускат да Му отделят внимание и да проявят покорство.

Единственият безопасен начин на живот
Святият Дух не ни даде това водителство, защото Кен и аз сме в служението. Той не е пристрастен. Той ни даде това водителсто, защото ние последвахме Притчи 3:5-6: “Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти”. Ние Го попитахме за волята Му по въпроса и очаквахме да ни я разкрие.

Може да кажете, не смятам, че имам тази връзка, която вие имате’. Но ако си новороден, трябва да я имаш. Апостол Павел написа писмо до вярващи и категорично заяви: “а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда някой да ви учи; затова както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско,  а не лъжливо, пребъдвайте в него, както ви е научило да правите”(1 Йоан 2:27).

Когато сте вярващи, помазанието на Святия Дух е във вас и ви води и направлява. Ако прекарвате време с Господа и това е начин на живот и четете Словото Му, тогава Святия Дух ще ви говори и постоянно ще ви дава информация, от която се нуждаете, за да живеете в победа във всяка област на живота си. Когато живеете във връзка с Бог като слушате Неговия Дух и сте податливи да се променяте, когато Той говори (и имате търпение да Го дочакате да ви отговори), Той ще ви помогне в трудни ситуации. Той ще ви предпази от съд, от неуспешни бизнес сделки и всички видове поражения.

Ако обаче, пренебрегнете помазанието и просто се втурнете напред, без да се молите и търсите Божията воля, като взимате собствени решения, основани само на вашата собствена воля, често ще се оказвате в положение, с което не ще можете да се справите.

Наистина е удивително да чуе човек от небето за всекидневния си живот и да получи свръхестествено водителство, но то не просто се случва. Трябва да приучите сърцето си да чува. Не трябва просто да прекарвате  времето си в  гледане на мачове и телевизия, а после да тичате при своя пастор за молитва и съвет.
Ако постъпвате така, спрете! Това не е нищо друго, освен мързел и накрая той ще ви донесе проблеми.

Трябва да започнете сами да се молите. Не разчитайте на вярата на някой друг – дори ако този човек е вашият пастор. Вашият пастор е тук за да ви помогне, да ви изгради и да ви обучава в Словото, но той не е Бог. Когато израствате духовно, вие можете да отидете при Бог, да се молите с молитва на вяра и лично да чувате това, което иска да ви каже. Бог ви даде Святия Дух, за да сте зависими от Него. Така че, приближете се при Бог и Той ще се приближи до вас. Научете се да чувате вашия Съветник. Да, това ще отнеме време и усилия, но това е единственият начин да живеете. Ако сте нови във вярата, може да ви се наложи да разчитате на вярата на друг за малко време докато развиете вашата собствена вяра. Не се задоволявайте с бебешката възраст. Дерзайте! Прекарвайте време в четене на Словото и в молитва!

Изградете вярата си в Святия Дух! Изучавайте това, което Библията казва за Него и разсъждавайте за всичко, за което Той бе изпратен! Той дойде не само за да ви учи, но и за да ви показва идните неща.

Като християни ние трябва да знаем нещата, които предстоят да се случат на земята. Също като Ной, когато светът около него бе в тъмнина, Ной чуваше Бога. Святият Дух му казваше какво ще се случи и по какъв начин той да се предпази. Така че, когато стана потопът, Ной не беше в тъмнината – той бе в ковчега на завета. Святият Дух ще направи същото и за нас, ако му отделяме внимание. Той ще ни каже какво предстои да се случи, за да се приготвим и да продължим да правим това, за което сме призвани, независимо от това какво се случва в икономиката или в някоя друга област от живота. Нещо повече, когато попаднем в трудна ситуация, Той ще ни укрепи. Когато се почувстваме слаби или залитаме от страх или съмнение, Той ще ни говори и ще ни даде просветление от Словото, което също ще ни укрепи.

В разширения превод на Библията пише, че Той винаги е до нас. Това означава, че Той е отдясно ни и е готов да ни помогне, когато имаме нужда. Понякога пътувате през живота си и изведнъж се появява предизвикателство, което изисква нещо допълнително. Това е също както когато човек изкачва някаква планина, стига донякъде и после има нужда някой да го побутне, за да стигне до върха. Святият Дух ще ви даде този допълнителен тласък. Ако гледате на Него с вяра, Той ще ви помогне, когато натискът на  обстоятелствата стане много силен. Неговата сила и възможности са неограничени, така че Той винаги има това, от което вие се нуждаете.

Истинската новина е тази: всичко, което Исус има и всичко, което е Той, ви е осигурено чрез Святия Дух. Така че, прекарвайте време с Него, бъдете в жива връзка с Него и пребъдвайте в живата връзка с Него. Получете най-големият подарък на Исус – дара на Святия Дух!

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.