ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. …

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!

Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
І. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЪЗКРЕСЕ БОЖИЯТ ПРАТЕНИК
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
ІІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЪЗКРЕСЕ БОЖИЯТ ДАР
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
ІІІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЪЗКРЕСЕ СПАСИТЕЛЯТ НА СВЕТА
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Йоан 6:53-54 –„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.“
ІV. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
ВЪЗКРЕСЕ ЛЕКАРЯТ НАД ЛЕКАРИТЕ

Исая 53:5а –„...И с Неговите рани ние се изцелихме.“

·  Христос Възкресе – „възкресе“ аптечната емблема

Йоан 3:14 –„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.“
Числа 21:8-9 –„И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив.“
V. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЪЗКРЕСЕ ДОБРИЯТ ПАСТИР
Йоан 10:11, 9 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете... Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
VІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЪЗКРЕСЕ ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА
Йоан 6:35 –„Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.“
VІІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! ВЪЗКРЕСЕ ЖИВАТА ВОДА
Йоан 4:10 –„Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?“
VІІІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
ВЪЗКРЕСЕ НЕБЕСНАТА СВЕТЛИНА
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
ІХ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ВЪЗКРЕСЕ, ЗАЕДНО С НЕГО, НАШАТА ВЯРА
1 Коринтяни 13:13 –„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов...“

Х. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ВЪЗКРЕСЕ НАШАТА НАДЕЖДА
1 Коринтяни 13:13 –„И тъй, остават тия трите: вяра, надеждаи любов...“
ХІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ВЪЗКРЕСЕ, ЗАЕДНО С НЕГО, НАШАТА ЛЮБОВ
1 Коринтяни 13:13 –„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.“
Матей 22:36-40 –„Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си". На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.“
ХІІ. ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ВЪЗКРЕСЕ ОБЕЩАНИЕТО ЗА НАШЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
1 Коринтяни 1:26-28 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.