ГОЛГОТА – ИМЕТО НА БОЖИЯ ОЛТАР

0

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, к…

ГОЛГОТА – ИМЕТО НА БОЖИЯ ОЛТАР

ГОЛГОТА – ИМЕТО НА БОЖИЯ ОЛТАР

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“Преди да развием темата на проповедта “Голгота – Божият олтар“, ще трябва да си обясним, какво означава „олтар“.За целта ще се спрем чрез Стария Завет на няколко олтара.
На първо място ще се спрем върху:

І. НОЕВИЯТ ОЛТАР

Битие 8:20-22 –„И Ной издигна олтар на Господа; и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица, та ги принесе за всеизгаряния на олтара; и Господ помириса сладко благоухание; И рече Господ в сърцето Си: Не ще проклинам вече земята, поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо, както сторих. Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.“

· Ноевият олтар може да се наименува с различни имена, но ние ще го наименуваме с името: Олтарът на Божието правосъдие

На второ място ще се спрем върху:
ІІ. Авраамовият олтар

Битие 12:7-9 –„И Господ се яви на Аврама и рече: На твоето потомство ще дам тая земя. И там издигна олтар на Господа, Който му се яви. От там се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си, Ветил оставаше на запад, а Гай – на изток; и там издигна олтар на Господа и призова Господното име. После, като се дигна, Аврам все напредваше към юг.“

·  Авраамовият олтар е интернационален олтар

На трето място ще се спрем върху:
ІІІ. ОЛТАРЪТ НА ПРОРОК ИЛИЯ

3 Царе 18:21-40 –„…И той поправи Господния олтар, който беше съборен;  защото Илия взе дванадесет камъни, според числото на племената на синовете на Якова, към когото дойде Господното слово и рече: Израил ще бъде името ти.  И с камъните издигна олтар в Господното име…“
Олтарът на пророк Илия го наименуваме с името: Олтарът за изпитанието на нашата вяра.
ІV. ВИТЛЕЕМСКИТЕ ЯСЛИ – НОВОЗАВЕТНИЯТ ОЛТАР НА ГОСПОДА
Лука 2:7 –„И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.“

·  Поклонението пред Новозаветния Олтар, наречен Витлеемските ясли

Матей 2:1-2 –„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“

V. НОВОЗАВЕТНИЯТ ОРТАР Е ОЛТАРЪТ НА ВЯРАТА
1. Спасителната вяра

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2. Целебната вяра
Исая 53:5б –„И с Неговите рани ние се изцелихме.“

3. Вярата в мисията на Добрия Пастир

Йоан 10:11, 9 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете… Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
VІ. НОВОЗАВЕТНИЯТ ОЛТАР ГО НАРИЧАМЕ ОЩЕ:
ОЛТАРЪТ НА КОЛЕНЕ

1. Хвалебният олтар

2. Благодарственият олтар и пр.

VІІ. ГОЛГОТА – МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА БОЖИЯ ОЛТАР

Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
VІІІ. Божият олтар на голгота
още го наричаме: ОЛТАРЪТ НАНАДЕЖДАТА

Колосяни 1:27 –„на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.“
Йоан 14:3 –„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
Откровение 21:1-3 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.“
ІХ. Божият олтар на голгота
още го наричаме: ОЛТАРЪТ НА ЛЮБОВТА

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Матей 22:35-40 –„И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А Той му рече: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.