Годишник на ВЕБИ (том 1, 2, 3 – 2008, 2009, 2010)

5

Д-р Вениамин Пеев

Тъй като досега не е публикувана официална информация за академичната дейност на преподавателите на ВЕБИ, ще се опитам с настоящата статия да запълня тази информационна празнота в публичното пространство. Искам да дам кратка, но обективна картина на авторските изяви през последните петнайсетина години, през които функционираха по-изявените евангелски школи, трансформирани във Висшия евангелски богословски институт (след 1999 г.). В малкия обем на тази статия ще бъде невъзможно да се обхване целия периметър, както и всички теми и публикации на академичните представители ва българския евангелизъм, но по-обстоен преглед е направен в дисертацията на моя колега д-р Велислав Алтънов “Религиозното раздвижване на българите от края на ХХ и началото на ХХI век”, гл. III: Промени в социално-културния облик. Образование. Наука. Култура, изкуство, медии. Ще дам и някои конкретни данни, които по обясними причини отсъстват от дисертационния труд на д-р Алтънов. Ще се спра предимно на годишниците на ВЕБИ.

Godishnik_1(1)

Издаването на годишник, в който преподавателите участват със свои студии, статии, доклади или научни съобщения, всъщност бележи началото си през 1998 г. и е свързано с БА “Логос”. Тогава главно по инициатива на трима преподаватели – доц. Румен Стаматов (гл. редактор), Гари Грифит и моя милост – бе съставен един том с 4 статии, които имаха пряко отношение към нашата преподавателска дейност. За съжаление тази инициатива не бе продължена, защото тогавашният Борд не разбираше нуждата от академични изяви на евангелските преподаватели. Бяха прахосани пари в други посоки, но за издаването на годишници не се отделяха никакви средства. Тази порочна линия на незаинтересованост продължи и след образуването на ВЕБИ. Както Бордът, така и някои ректори не обърнаха внимание на нуждата от издаване на годишници и материалите на някои от авторите останаха непокътнати в една папка години наред. След много настоявания от наша страна обаче най-сетне бе комплектован и отпечатан бр. 1-ви на годишника (2008 г.) с гл. редактор д-р Чавдар Хаджиев.  В него бяха публикувани статии от: д-р Ч. Хаджиев: “Софония: Нов превод с бележки върху еврейския текст и съществуващите български преводи”, проф. М. Алмалех: “Синята светлина в Ст. Завет”, д-р П. Парушев: “Някои богословски размишления за християнския анти-семитизъм” (на англ. ез.), маг. Л. Никифорова: “Тома Аквински: От играта, шегата и забавлението до радостта, щастието и блаженството” и д-р М. Димитрова: “Служещо лидерство в България”. Така първата заявка за академична дейност на част от преподавателския състав на ВЕБИ бе направена. В този сборник бе видим фокусът на изследвания предимно в областта на библеистиката.

Godishnik_2(1)През следващата година (2009) бе издаден бр. 2-ри на годишника с редакторски състав: д-р Вениамин Пеев (гл. pедактор), ст. н. с. II ст. д-р Бистра Николова (отг. pедактор), д-р Велислав Алтънов, маг. Люба Никифорова и д-р Чавдар Хаджиев. Визията на годишника в тематично отношение бе променена и бе взето решение да се разшири тематичният му обхват. В структурно отношение също бяха направени промени, като съдържанието бе разделено на две части: 1) Богословски студии и доклади; 2) Рецензии и научни съобщения. В края на сборника бяха включени кратки био-библиографски справки за авторите. Тъй като издаването на годишника съвпадна с организираната от преподаватели на ВЕБИ и преподаватели на НБУ научна конференция по повод 500-годишнината от рождението на реформатора Жан Калвин (1509-1564), то в този и следващия брой включихме някои от докладите, изнесени на тази конференция (16-17 октомври  2009). Бяха публикувани доклади по темата за Калвин от проф. д-р Христо Тодоров (НБУ): “Учението на Калвин за държавата” и нашия официален гост проф. д-р Антъни Лейн (Лондонски богословски институт): “Шедьовърът на Калвин “Институти на християнската религия” (на англ. ез.). В броя участваха със свои оригиналини студии и статии преподавателите на ВЕБИ: д-р В. Пеев: “Непротивенето на злото” в религиозно-политическата дейност на Мартин Лутер Кинг-младши”;  д-р Ч. Хаджиев: “Покаянието на националистите: Плач Йеремиев и богословската трансформация на “национално- религиозната партия” след разрушаването на Йерусалим през 587 г. пр. Хр.”; д-р Хр. Гешанов: “Относно понятието “страх от Бога”; маг. Д. Лучев: “Ролята на Св. Дух в изцелителното и освободително служение на Христос”; д-р Ст. Хеджис: “Що е истина?” (на англ. ез.); д-р В. Алтънов: “За лъжата (теологично-етически анализ)”; маг. М. Гошев “Влияние на славянската митология върху народната вяра и фолклора на българите”. Своя рецензия за изследователския труд на И. Добрев “Св. Ив. Рилски” публикува и ст. н. с. II ст. д-р Б. Николова: “Смело и забележително ново начало за една дълго изследвана област”.  С този брой преподавателите показаха високо ниво на професионализъм както в избора на своите теми, така и със своите разработки.

Godishnik_3(2)Следващият бр. 3-ти (2010 г.) затвърди тенденцията да се търсят актуални теологични теми, които отговарят на духовните и интелектуални потребности на съвременния евангелски читател. Фокусът на някои автори бе насочен към социалните и етически измерения на християнската доктрина. Авторите проф. д-р А. Лейн (“Антропология: Калвин между Лутер и Еразъм”) и маг. В. Вирчев (“Библейският калвинизъм: Увод към доктрината за благодатта”) продължиха темата за Калвин. Така бе почетен приносът на чужди и български изследователи в калвинознанието – една област, която е почти неизследвана и непозната за българския читател. В броя се включиха с нови изследвания и преподавателите на ВЕБИ: д-р В. Пеев: “Знам защо съм християнин: Опровержение на критиката на Бертранд Ръсел срещу християнската религия”; маг. Д. Лучев: “Синът Божи като смисъл на всяко сътворено: христология в космологични измерения”; д-р А. Атанасов: “Личностната идентичност и драмата в християнска перспектива”; д-р В. Костов: “Държава и Църква: Мисиологическата дилема на посткомунистическото християнство”. В този брой взе участие председателят на методистите у нас  маг. Д. Топалски със статията си “Преосмислянето на светото Причастие”.  Своя рецензия на книгата на Хр. Гешанов “Страхът” представи Л. Никифорова: “Вярата е по-силна от страха”. За първи път бе включено съобщение за научната конференция “Бог и Цезар: Свободата на вярата и словото през 21-ви век” от В. Костов.

Издадените досега годишници не биха били реализирани без финансовата подкрепа на ректора на ВЕБИ ст. ас. маг. Анатолий Еленков, който осигуряваше досега спонсорство за печатните издания. Ще подчертая, че за своя академичен труд нито членовете на редколегията, нито сътрудниците на изданията са получавали хонорари. Нашата визия е била издигане на академичното ниво и насърчаване усилията на преподавателите като духовен дълг пред Бога и морално задължение към евангелската аудитория. Разбира се, бихме постигнали максималните резултати, ако нашите теми и разработки са достигнали до един по-широк кръг читатели и извън евангелските общности.

5 thoughts on “Годишник на ВЕБИ (том 1, 2, 3 – 2008, 2009, 2010)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.