Папа Франциск одобрява ГМО-продуктите

Папа Франциск одобрява ГМО-продуктите

06.07.2019 4 By Evangelsko.info

https://bultimes.com/%D0%95%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%9F%D0%A6-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE/

Папа Франциск заяви, че Католическата църква вече официално одобрява ГМО-продуктите и ще разреши използването им в свещените обряди. Ватиканът официално подкрепя …