Фейк религия vs автентична вяра (Деяния 19:8-27)

/проповед/

Продължаваме с нашата
поредица „Неудържимите“. Те са неудържими, защото са движени от слезлия
на Петдесетница Святи Дух, когато се ражда Църквата Христова.
Нейният бърз растеж предизвиква преследване и вярващите в Христос се пръскат
из …

Фейк религия vs автентична вяра (Деяния 19:8-27)

Фейк религия vs автентична вяра (Деяния 19:8-27)

/проповед/ Продължаваме с нашата поредица „Неудържимите“. Те са неудържими, защото са движени от слезлия на Петдесетница Святи Дух, когато се ражда Църквата Христова. Нейният бърз растеж предизвиква преследване и вярващите в Христос се пръскат из цялата римска империя. За пръв път те са наречни християни в Антиохия. Междувременно Исус се е открил на Савел и го прави „съд, избран да