Европейският съюз – новата империя

1

holy roman empireДейвид Хатауей

Настоящите проблеми, свързани с Европейския съюз предизвикват много голям интерес и дебат по целия свят. Това ме кара да се запитам защо натиска за създаването на Европейският съюз – една европейска империя, която никога не е съществувала преди, идва точно в 21-ви век? Има ли някаква скрита цел в създаването й?

Един от аргументите е, че това се прави за да се предотврати война в Европа. Континентът който никога не е бил обединен, но има своята история на разделение на племена и нации, чиито граници обикновено са се променяли при завладяване на територии. Дори римляните успяха да обединят само част от страните, защото бяха спирани от хуните и славяните, и напълно разгромени от германските племена. Могъществото на Шарл Леман, Неполеон и по-късно на Хитлер, не успя да създаде този съюз, въпреки всичките им опити.

Какво стои зад създаването на Европейския съюз? Въпросът може да бъде погледнат от политическа или икономическа гледна точка. В същото време обаче, не бива да пропускаме факта, че може би има библейско основание за това. И може би този Европейски съюз е изпълнение на нещо, което бе предсказано преди повече от 3000 години в пророчествата на Библията.

Аз искам да изследвам този аспект и да видя какво Библията казва за създаването на обединена Европа. След събитията в края на 20-ти век, които ни показаха краха на втората велика суперсила, не просто Русия, но комунизма, ние започваме да осъзнаваме, че през историята на последните 4000 години е наблюдавана приемственост на империи и царства. В близкото минало, в началото на 20-ти век, видяхме издигането на комунистическата империя, която в своя апогей контролираше една трета от света. След това, в средата на миналия век наблюдавахме постепенното разпадане на Британската империя, която за определен период също контролираше една трета от света. Сега, след падането на комунизма, виждаме абсолютното доминиране на САЩ в световната политика и икономика. В същото време се надига една предизвикателна сила, тази на новозараждащата се европейска империя. И аз използвам тук думата империя съвсем преднамерено.

Какво е Европа? Дали е просто един социален или икономически съюз, или е политическа структура, която се превръща в заплаха за света, както според някои са били предишните империи? Нека да се насочим към Библията и да видим какво казва тя. В пророческата книга на Данаил се разказва, че Навуходоносор имаше сън, разтълкуван от Данаил за един образ – глава от злато, гърди от сребро, бедра от мед, крака от желязо и ходила – смес от желязо и глина. На Данаил бе дадено тълкувание на този сън, а именно, че ще има пет преуспяващи империи. Главата беше самият Навуходоносор и Данаил каза ясно, че следващата империя – среброто – ще бъде Мидо-персийската, медта ще бъдат гърците, а желязото – римляните. Интересното за съня беше, че тълкуванието започна да се изпълнява буквално по онова време. Забележителното е, че първите четири империи преминаха в рамките на библейската история. Римската империя – железните крака, продължи да съществува до пълното си унищожаване през 5-ти век сл. Хр.

Единствената част от пророчеството, която още не е изпълнена са ходилата – смес от желязо и глина. Много библейски учени, които са опитвали да тълкуват библейските пророчества смятат, че желязото и глината в ходилата на последната империя, ще бъде възстановяването на Римската империя. Но желязото не се смесва с глината. Така че това предполага една слаба, необединена сила, която в крайна сметка ще бъде разбита от скалата. Видението на Навуходоносор, разтълкувано от Данаил относно краката е, че те ще бъдат строшени от скала, която, ние вярваме, е Исус Христос по време на Неговото Второ идване.

babylonEU3[1]Тайнственият Вавилон. В Новия Завет, в Откровение 17- та глава, много ясно се говори за една мистична фигура, наречена „тайнствения Вавилон“, която ще бъде разкрита в последните дни. Нека да погледнем от малко по-различна гледна точка. Първата империя беше Навуходоносоровата. Той беше отговорен за изграждането на Вавилон и самата Вавилонска кула беше в центъра на Вавилон. Вавилонската империя беше унищожена от мидяните и персийците. Къде? Във Вавилон. Мидо-персийската империя, бе унищожена от Гръцката империя, под водителството на Александър Велики. Къде? Във Вавилон. Гръцката империя беше унищожена от римляните също във Вавилон. Но кой унищожи Римската империя?

Исторически се предполага, макар за някои да звучи смешно, че Римската империя е паднала, защото е била завладяна от държавните служители и е била прекалено зависима от своите структури, закони и бюрокрация, довели до нейното унищожение. Но буквално, физическото унищожаване на Римската империя беше извършено от германските племена в Европа. Не във Вавилон, а в Европа.

Когато германските племена унищожиха останките от Римската империя през 5-ти век, в Европа, а не в самия Вавилон, в крайна сметка част от Вавилон отиде физически в Германия, макар и едва в края на 19-ти век. Вавилон всъщност може да се види днес не само в съвременен Ирак, но същият, възстановен в Германия.

Но преди да отидем в Германия и да се вгледаме в това, ще разберем всичко по-добре, ако първо разгледаме Страсбург. Не в исторически, нито в библейски план, а в днешния 21-ви век. Ще се спрем пред един от двата центъра на Европейския парламент в Старсбург,
градът, който в продължение на много векове беше част от Германия, а сега се намира във Франция. Сградата на Европейския парламент е проектирана по картината на известния художник Питър Брюгел, нарисувана през 1563 год., която показва незавършената кула на Вавилон. Тя е построена така, че да представлява една незавършена сграда, но тя е напълно завършената сграда на Европейския парламент. Построяването й струваше повече от 12 млрд. щатски долара и беше завършена през декември 2000 год. Днес тя е в експлоатация.

Ако погледнем плаката, изобразяващ сградата, ще видим, че той показва Вавилон с лозунг на френски – „Много езици – един глас“, предизвиквайки Божия съд над Вавилон. Ще видим също, че петте звезди на европейския флаг са обърнати надолу. Но защо? Това е общоприет окултен знак – звезда насочена надолу показва дяволската глава с рога. Нека погледнем и днешното европейско знаме, с неговите 15 звезди. Нормално те означават короната на Мария, царицата на небето. Но във Вавилонската култура, царица на небето беше легендарна титла, дадена на майката на Нимрод, строителя на Вавилон. Но кой е Вавилон?

Според библейската история градът Вавилон беше построен малко след Ноевия потоп от един от неговите потомци, наречен Нимрод. Хората се обединиха, за да си спечелят име и да придобият сила, и построиха голям град, а в центъра му – висока кула и храм, наречен Вавилон. Те възнамеряваха да стигнат до небето и да докажат, че там няма Бог или, ако Той съществува, кулата ще бъде достатъчно висока за да избегнат втори потоп, наказание за греха им. Бог унищожи Вавилонската кула и градът стана известен като символ на грях и бунт срещу Бог. В края на 586 год. пр. Хр. Бог дори позволи децата на Авраам – евреите, да бъдат закарани в изгнание във Вавилон, поради греха им.

Попитах наскоро една журналистка, родена в Страсбург, дали разбира значението на кулата. Тя потвърди, че го разбира, също както и членовете на Европейския парламент разбират, че това представлява Вавилонската кула и че целта на ЕС е да завърши това, което Немрот и неговите хора не успяха да направят преди 3500 години. Какво щяха да постигнат? Кулата или силата на един обединен народ за бунт срещу Бог, тотално и до край, чрез приемането на греха като нормален начин на живот. Сегашната кула – храм, сграда на Европейския парламент, е символ на хората от 21-ви век, които, обединявайки се, да могат да кажат – Бог е мъртъв, нека да си издигнем наши собствени богове.

Но какво да кажем за възстановяването на Римската империя? В Страсбург виждаме първата връзка с Рим. Ако Римската империя падна през 5-ти век, а сега сме в 21-ви век, оттогава са минали 16 века. Къде беше Римската империя през този период? Римската империя се раздели на две през 4-ти век – на Западна, със столица Рим и Източна, със столица Константинопол, днешният Истанбул. Когато политическата сила на Рим западна, неговата духовна сила, следвайки обръщението на Константин, по-късно също се раздели на Западна, Римо- католическа църква и Източно- православна църква.

Всъщност Римската империя никога не си отиде. Краката от желязо съществуваха доскоро, докато силата премина в църквата, продължавайки сред европейските епископи, специално в Германия и Ватикана, които станаха още една отделна държава в Европа. През последните 50 години една нова империя, основана на Римския договор и създадена от много нации, примесвайки се с духовното, заяви намерението си да се превърне днес в последната империя или ходилата – желязото, смесено с глина. /На 25 март 1957 год. в Рим Белгия, Федерална република Германия, Франция, Италия, Люксембург и Холандия подписаха договорите за основаването на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия. Като най-обхватния договор, този за ЕИО е ядрото на европейското обединение – бел. ред./

Интересно е, че Мартин Лутер е първият, който се отдели духовно от Римската църква. По-късно на власт в Британия дойде Хенри VІІІ, който за своя собствена облага напълно се откъсна от Римската църква и установи Английската църква, заедно с протестантското възраждане, което все още съществува днес. Отделянето на Британия от Рим през 16-ти век е много значително, такова е положението и днес. Британия не е напълно в съгласие с ЕС, тя е разкъсвана между близост със САЩ и съюз с Европа. Не е ли това един критичен фактор, дали мъдрият Бог се намесва, за да освободи Британия от това, в което ЕС ще се превърне? Не е ли странно, че повече от четири века това е бил колкото духовен, толкова и политически въпрос? Странно ли е също, че продължава дебата за близостта и разумността на нашия политически съюз и в същото време има втори дебат за възможността от обединяване на протестантските и католическите църкви?

Краката от желязо завършват с ходила от желязо, смесено с глина. Това несъвместимо примесване на съживената империя, е предопределено да бъде унищожено чрез нещо, не направено от човешки ръце – Синът на Бог, Исус Христос, при Неговото завръщане, за да установи едно вечно царство, не 1000 -годишният Райх, измислен от Хитлер, но едно Земно царство, управлявано от Княза на мира.

Изнасилена Европа? След като говорихме за възстановяването на Римската империя и самият й център Страсбург, нека да се пренесем мислено в Брюксел, за да можем да си обясним Книгата Откровение и онази част от нея, в която се говори за блудницата и Звяра.

Това е интересно, защото всъщност има два главни символа, използвани от Европейския съюз, като и двата се намират в Библията. Първият символ, който вече разгледахме в първата част, е в Страсбург, където е построена новата сграда на Европейския парламент по подобие на Вавилонската кула.

Вторият символ обаче, е заимстван от Европа и е далеч по-лош, от първия. Всъщност, единствения начин, по който може да бъде описан, е като зло и дори демонично изобразяване на насилие и поквара. Той представлява един криминален акт срещу жената, при който извършителят се наказва със затвор. Това е шокиращо и аз трябва да го обясня.

Вторият символ? Намерих три произхода или източника на втория символ. Но какъв е този символ и къде се намира? Това е скулптурата на жената, яздеща на звяра, която е главната забележителност, поставена пред сградата на Съвета на Европа в Брюксел. Произходът на този символ може ясно да се докаже – той идва от гръцкия мит за изнасилването на Европа. Именно от този мит континентът Европа получава името си.

Обаче същия този образ на жената, яздеща на звяра, намираме и в Библията. Това е в Откровение 17 глава и 13 глава. А самият звяр е показан във видението на Данаил в Стария Завет и по-специално в 7-ма глава. В гръцката митология, от където идва първият източник на този символ, историята е следната: Зевс, бащата на боговете, забелязва една красива жена, на име Европа, сама на финикийския бряг, който между другото е част от съвременен Израел. Виждайки я, обладан от похот, той се превръща на бик с ослепителна белота и рога с формата на полумесец и ляга в краката й. Тя се качва на гърба му и той се гмурка във вълните преди да я изнасили. Европа зачева син и след смъртта си тя получава божествена почит като кралица на небето. А бикът изчезва в съзвездието на небето, което днес се нарича Телец.

Лесно може да се каже, че греша. Отново в Брюксел, само на 1 км. разстояние от Европейския парламент, този символ – на жената върху звяра, е използван отново в един голям търговски център. Главната забележителност на този център е същата жена. И както може да се види – не един, а много от магазините и офисите в този търговски център се наричат Юпитер, което е римското име на бащата на боговете, Зевс. Както Съвета на Европа в Брюксел има скулптурата пред сградата си, така също и европейските парламенти в Брюксел и Страсбург имат картини с жената върху звяра. И като че ли всичко това не е достатъчно, защото и страните членки на Европейския съюз, още от самото си начало, открито използват този символ, така че за всички да бъде пределно ясно точно какво представлява Европейският съюз. Например, този образ на жената върху звяра се появи още през 1948 год. на германската 5-маркова банкнота. Тя може да се види, яздейки на звяра на картината, нарисувана през 1979 год. на Берлинската стена, а в 1984 год. тя се появи на британска пощенска марка по случай честването на вторите европейски парламентарни избори. През 1992 год. тя се появи и на германската екю монета. А известно е, че тя се използваше преди еврото. Същата картина стои и във фоайето на аерогарата в Брюксел, а най-очевидният и ясен образ е този, който се появи на една германска карта за телефон, която всеки може да ползва. Накрая, този образ се появи отново с въвеждането на новата евро валута, където намираме същата тази жена, възседнала звяра, на гърба на новата монета от две евро в Гърция. Това ни кара да се запитаме – дали създателите на Европейския съюз не се опитват да ни кажат нещо, или по-точно да ни подскажат, че Европа е изнасилена днес? Ако това е така, за какво става дума в политически, финансов или духовен план?

Споменах, че в Библията, в Откровение 17-та глава, тази жена е ясно показана като блудница, възседнала на звяра, който е обрисуван със седем глави и десет рога. Но жената има и второ име. На челото й е написано – „Тайна Вавилон“. Това ще се опитам да обясня малко по-късно, след като разберем, че древния Вавилон, днес всъщност може да се види в Берлин.

Израствайки под гръцка, римска, а също така и под еврейска култура, библейският човек трябва да е познавал митовете, които са били важна част от обкръжаващата го култура. Още повече дори, че Новият Завет беше написан на гръцки и надписът на кръста на Исус беше на тези три езика – латински, еврейски и гръцки.

Вероятно ап. Павел, който използва илюстрации от Олимпийските игри и проповядва в Атина, а също и ап. Йоан, който написа Откровението, са разбирали мита за Европа и бика.
В Откровение 13-та глава звярът е описан, като излизащ от морето, имащ седем глави и десет рога. В Стария Завет този звяр се появява в две форми. В първата, в Данаил 7-ма глава, той е четвъртия цар /или царство/, който също имаше десет рога …

1 thought on “Европейският съюз – новата империя

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.