Евангелието според Йоан (Нов Български превод, 2007)

0

jesus_in_gospel_of_john_300

Нов Български превод (2007)
Изданието е част на Новия български превод и се публикува по случай честването на Година на Библията в България и 180 годишнината от първият новобългарски превод на Четвероевангелието направен от Петър Сапунов

Евангелието според Йоан глава първа
1 В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.
2 Този бе в начало при Бога.
3 Всичко чрез Него стана и без Него не стана ни едно. Което стана
4 в Него, живот бе и животът стана светлината на човеците
5 и светлината в тъмнината свети и тъмнината я не схвана.
6 Дойде мъж изпратен от Бога, име негово Йоан.
7 Той дойде в свидетелство, да свидетелства за светлината на всички, да повярват чрез него.
8 Не бе той светлината, но за да свидетелства за светлината.
9 Бе светлината, истинската, която осветява всеки човек, идващ на света.
10 В света бе и светът чрез Него стана, но светът Го не позна.
11 Между Неговите дойде, но Неговите не Го приеха.
12 А колкото приеха Го, даде им право да станат Божии чада, тези вярващи в име Му,
13 които не от кръв, нито от желание плътско, нито от желание мъжко, но от Бога се родиха.
14 И словото плът стана и пребиваваше между нас, и видяхме славата Му, слава като на единороден от Отец, пълен с благодат и истина.
15 Йоан свидетелства за Него, и викаше казвайки: Този беше за когото казах: Който след мен идва пред мен стана, защото преди мен бе.
16 Защото от пълнотата Му ние всички приехме и благодат след благодат;
17 защото законът чрез Мойсей се даде, благодатта и истината чрез Исус Христос дойдоха.
18 Бог никой не е видял никога; Единородният Бог, който е в лоното на Отца, Го изяви.
19 И това е свидетелството на Йоан, когато пратиха при него юдеите от Ерусалимските свещеници и Левити, за да го питат: Ти кой си?
20 И той призна и не отрече, а призна: Аз не съм Христос.
21 И питаха го: Какво тогава? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророка ли си? И отговори: Не.
22 На това му казаха: Кой си за да дадем отговор на ония, които ни пратиха? Какво казваш за себе си?
23 Той каза: Аз глас на викащ в пустинята; изправете пътя Господен, както рече Исая пророкът.
24 А изпратените бяха от фарисеите.
25 И попитаха го и казах му: Защо тогава кръщаваш, ако ти не си Христос, нито Илия, нито пророка?
26 Отговори им Йоан казвайки: Аз кръщавам във вода. Между вас стои Един, Когото вие не познавате,
27 Който след мен иде, Комуто не съм достоен да развържа връзката на сандала Му.
28 Това във Витания стана отвъд Йордана, дето Йоан бе кръщавал.
29 Сутринта вижда Исус идващ към него и казва: Ето Агнецът на Бога отнемащ греха на света.
30 Този е за Когото казах: След мен идва човек, Който пред мен стана, защото преди мен бе.
31 А аз не познавах Го; но за да се изяви на Израйля за това дойдох аз във вода кръщаващ.
32 И свидетелства Йоан казвайки: Видях Духът слизащ като гълъб от небето и остана върху Него.
33 И аз не познавах Го; но изпратилият ме да кръщавам във вода Той ми каза: Онзи, върху Когото видиш Духът слизащ оставащ върху Него, Той е кръщаващият в Дух Свети.
34 И съм видял и съм свидетелствал, че Този е Синът на Бога.
35 Сутринта Йоана пак стои и от учениците му двама.
36 И гледащ Исуса вървящ казва: Ето Агнеца на Бога.
37 И чуха двамата ученика него говорещ и последваха Исуса.
38 Обръщащ се Исус и виждащ ги следващи казва им: Какво търсите? А те казаха Му: Рави, което казано се превежда, Учителю, къде оставаш?
39 Казва им: Дойдете и вижте. Дойдоха, тогава и видяха къде остава и с Него останаха този ден. Час бе около десет.
40 Беше Андрей, братът на Симон Петър, единият от двамата чули от Йоана и следващи Го.
41 Намира той първо брата своя Симон и казва му: Намерихме Месията, което е превеждано Христос.
42 Заведе го при Исуса. Поглеждайки го Исус каза: Ти си Симон, синът Йоанов; ти ще се наречеш Кифа, преведено Петър .
43 Сутринта иска да отиде в Галилея; и намира Филип и казва му Исус: Следвай Ме.
44 А бе Филип от Витсаида, от града Андреев и Петров.
45 Намира Филип Натанаила казва му: За Когото писа Мойсей в закона и пророците открихме, Исус сина Йосифовия от Назарет.
46 И казва му Натанаил: От Назарет може ли нещо добро да има? Казва му Филип: Дойди и виж.
47 Вижда Исус Натанаила идващ към Него и казва за него: Ето наистина израилтянин в когото измама няма.
48 Казва му Натанаил: Откъде ме познаваш? Отговори Исус и каза му: Преди Филип тебе да повика биващ под смокинята видях те.
49 Отговори му Натанаил: Рави, Ти си Синът Божият, Ти цар си на Израйля.
50 Отговори Исус и каза му: Понеже ти казах, че видях те под смокинята, вярваш ли? По-велики неща ще видиш.
51 И казва му: Амин, амин казвам ви, ще видите небето отворено и ангелите Божии възлизащи и слизащи над Сина Човешки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.