Дуализъм и окулт в учебниците, а ПЦ мълчи

Дуализъм и окулт в учебниците, а ПЦ мълчи

08.10.2020 0 By Evangelsko.info

ГОСПОД и ДЯВОЛА ПРАВЯТ СВЕТА …Съществувала само вода, Господ бил сам, но му било криво, че си няма другарец…Така повикал дявола да създадат света! Кронос изял децата си, после ги повърнал, а Зевс обичал дъщеря си Атина, защото „вероятно я бил родил сам!“ Гея /Земята/ родила Уран /Небето/, но когато Уран завладял света се оженил за майка си Гея!