ДОВИЖДАНЕ, ПРЕДИ РАЗДЯЛАТА

0

Йоан 14:3 –„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“І. ЖИВОТЪТ НА СПАСЕНИТЕ, В ОЧАКВАНЕМатей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя веч…

ДОВИЖДАНЕ, ПРЕДИ РАЗДЯЛАТА

ДОВИЖДАНЕ, ПРЕДИ РАЗДЯЛАТА

Йоан 14:3 –„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“

І. ЖИВОТЪТ НА СПАСЕНИТЕ, В ОЧАКВАНЕ
Матей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
1. Преображението на очакващите Христа
А. Преображението на очакващите, по примера на природната сол

Б. Преображението на очакващите,
по примера на естествения град
В. Преображението на очакващите
, по примера на домашното светило
2. Животът на спасените, чрез откровението на Божието Слово

3. Животът на спасените, чрез обитаващия в нас Дух Святи

Йоан 16:7 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“
ІІ. ИЗНЕНАДАТА ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТА
1. Предупреждението за изненадата - чрез Божиите светилници

Матей 25:1-9 –„Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.“

·   Ние не се нуждаем само от светилници, но и от масло.

2. Предупреждението за изненадата при Божието явление – чрез талантите
Матей 25:14-19 –„Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си. На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. Също и тоя, който получи двата спечели още два. А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,“
3. Животът на очакващите Господа
За живота на очакващите Господа мога да кажа следното:

·  Работи така, като че ли Христос ще дойде след хиляда години.

·   Но в същото време, живей така, като че ли Христос ще дойде всеки миг.

4. Предупреждението на призваните за Христовото пришествие
1 Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.“
ІІІ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ОЧАКВАЩИТЕ ГОСПОДА
Откровение 7:13-15 –„Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“
ІV. ТРАПЕЗАТА В НЕБЕТО, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО
НАВЪЗКРЕСЕНИТЕ

Откровение 19:9 –„каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.“
V. НАСЛЕДСТВОТО НА ВЪЗКРЕСЕНИТЕ В НЕБЕТО
Йоан 14:3 –„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
Откровение 21:1-4 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.