ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО

0

ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО РАЗПЯТИЕЙоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посре…

ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО

ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО

ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО РАЗПЯТИЕ

Йоан 19:17-18 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“

І. ТВОРЕНИЕТО НА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК

Битие 1:26 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.“
Йоан 1:1-3 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.“
ІІ. ПАДЕНИЕТО НА СЪЗДАДЕНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК
Битие 3:1-3 –„А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.“
Исая 53:6 –„Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“
ІІІ. ГОНЕНИЕТО ОТ БОГА НА СЪГРЕШИЛИЯ ЧОВЕК
Битие 3:20-24 –И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, - затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Така Той изпъди Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.“
ІV. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ТЪРСЕНИЯ ОТ БОГА СПАСИТЕЛ
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
V. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ИМЕТО НА ГРАДА, В КОЙТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РОДИ ИСУС
Михей 5:2 –„А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.“
VІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДЕВИЦАТА,
ОТ КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РОДИ ХРИСТОС

Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
VІІ. ТЪРСЕНАТА ОТ БОГА ДЕВИЦА,
ОТ КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РОДИ ХРИСТОС

Лука 1:26-28 –„А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].“
VІІІ. ДЕНЯТ НА РОЖДЕНИЕТО НА СПАСИТЕЛЯ
Лука 2:6-7 –„И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.“
ІХ. Изгревът на витлеемската звезда,
Откровението за деня на спасението

Лука 2:11 –„...днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“
1. Търсеният от мъдреците Спасител, за поклонение
Матей 2:1-2 –„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
2. Търсеният от цар Ирод младенец, за да бъде убит
Матей 2:3-4 –„Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.“
О! Каква разлика в търсенето на Христа!
Х. ЗАКРИЛАТА НА СПАСИТЕЛЯ
ОТ БОГА
Матей 2:13-15 –„А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби. И тъй, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "От Египет повиках Сина Си".“
ХІ. ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА СПАСИТЕЛЯ
Матей 26:14-16 –„Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.“ 
Матей 26:47-50 –„И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него голямо множество, с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. А оня, който Го предаваше, беше им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го. И веднага се приближи до Исуса и рече: Здравей, Учителю! и Го целува. А Исус му каза: Приятелю, за каквото си дошъл стори го. Тогава пристъпиха, туриха ръце на Исуса, и Го хванаха.“
ХІІ. ОСЪЖДЕНИЕТО НА ИСУСА
Матей 27:20 –„А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят.“
ХІІІ. РАЗПЯТИЕТО НА ХРИСТА,
ДЕНЯТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ

Йоан 19:17-18, 34 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред... Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
ХІV. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА,
ДЕНЯТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ

Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.