ДЕКЛАРАЦИЯ от вероизповеданията

5

До
Народното събрание на Република България
проф. Огнян Герджиков

Председател на Комисията по човешки
права и вероизповедания

До БТА, в-к „ Дума”, в-к „ Дневник”

До българските медии

Да представителите на дипломатически мисии
на Европейския съюз и НАТО

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от официално регистрирани в България вероизповедания

относно: публикации в изданията на в-к „Дневник” от 22.01.2008 г
и на в-к „Дума” от 01.02.2008 г за очаквано внасяне през м. март т.г.
на проект за изменение в Закона за вероизповеданията

Уважаеми проф. Герджиков,
Уважаеми медии,
Ваши превъзходителства,

От публикациите в горепосочените медии е видно, че Комисията по човешките права и вероизповеданията на Народното събрание и народният представител г-н Ахмед Юсеин – зам. Председател на Комисията, имат намерение да внесат предложение за въвеждане на долен праг от брой членове като законово условие за регистриране и евентуално пререгистриране на вероизповеданията в Република България. Според народният представител г-н А.Юсеин долният праг трябва да е около 2000 членове.

Въвеждането на минимална  бройка членове на една религиозна общност за регистрация от държавата би довело до дискриминиране на правото на вярващите при сдружаването им като вероизповедания, в случай, че са по-малобройни, нарушавайки чл.чл. 6,12,13,26,37,43 от Конституцията на Република България. Предлаганата промяна е в противоречие и с международни спогодби, които Република България е ратифицирала, като Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, /наричана по-нататък Конвенцията/,  Международния пакт за граждански и политически права    и други, подписани от Република България, документи. Конвенцията в чл. 9 ал. 2 предвижда въвеждането само на такива ограничения, цитираме: „ които са необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност за защита на обществения ред, здраве и морал или за защита на правата и свободите на другите”. Регистрирайки ни чрез съдебна институция, държавата е преценила и изискванията  на този текст от Конвенцията. Очевидно е, че предложението за минимален праг за регистрация  излиза изън обсега на допустимите от Конвенцията ограничения. Ограниченията по чл. 9 ал. 2 не могат да бъдат тълкувани разширително.

Поставянето на вероизповеданията под  „общи шапки” и въвеждането на монополи в религиозната дейност чрез изискване за минимален праг по съществото си представлява пречка за плураризма на възгледите, вярванията и мненията, което е неотменима предпоставка за демокрацията. В този смисъл е и постоянната практика на Европейския съд по правата на човека относно прилагането на Конвенцията.

Уважаеми господа ,
Призоваваме да бъде спряна  инициативата за промяна на Закона за вероизповеданията. Гласуването на поправка в  посочения смисъл би ограничило човешките права и религиозни свободи в разрез  с критериите за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, и  до връщане на демокрацията назад, до времето  от преди 1989 година.

С уважение,

1.    Национален Алианс „ Обединени Божии църкви” – София
пастор Ив. Хазърбасанов
………………………………………………

2. Български Свободни Църкви – София
пастор Евгени Найденов
……………………………………………..

3.  Христианска църква „ Месия” – Стара Загора
пастор Любо Петков
……………………………………………..

4.    Национален християнски център – Пловдив
пастор Светослав Петров
…………………………………………….

5.    Християнска Църква ДАВ България,
Апостол Тихомир Танев
………………………………………….

6.    Християнска Църква Ел Шадай,
Постор Красимир Партовски
………………………………………….

7. Апостолска Реформирана Църква,
Пастор Калоян Курдоманов (пълномощник)                    …………………………………………..

8. Апостолска Християнска Църква
Пастор Пламен Цолов

…………………………………………..

9. Божия Църква в България
Пастор Павел Игнатов

…………………………………………….

10. Българска Евангелска Църква- гр. Казанлък
Пастор Генчо Буюклиев

…………………………………………….

11. Презвитерянска Църква в България
Пастор Ким Хо Донг

София, 04.03.2008 година

5 thoughts on “ДЕКЛАРАЦИЯ от вероизповеданията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.