Четвероевангелие, Деяния, Послания, Апокалипсис (Нов български превод на Библията)

Четвероевангелие, Деяния, Послания, Апокалипсис (Нов български превод на Библията)

01.08.2013 5 By Evangelsko.info

tetraevangelion-new-bulgarian-translation-bible

  • Нов български превод на протестантската Библия
  • Най-близкия до гръцкия оригинал български текст на Новия завет
  • Буквално преведен от последното текст-критичното издание на Nestle-Aland
  • Първи пълен превод от Цариградската Библия до днес
  • Подробен апаратус с преводаческа анотация
  • Паралелно издание и коментарни бележки онлайн