ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

0

ДЕН НА БОЖИЯТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА БЛАГОДАТИсая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“Ефесяни 2:5-7 –„Даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Хр…

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ДЕН НА БОЖИЯТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА БЛАГОДАТ
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
Ефесяни 2:5-7 –„Даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.“
І. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧЕСТИТО! – БОЖИЯТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПАСИТЕЛНА БЛАГОДАТ
1.     Бог, от любов към човека, извика:
„Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас?“ (Исая 6:8)
2.     Христос, от любов към човека, отговори:
„Ето ме, изпрати мене.“ (Исая 6:8)
3.     Бог Отец, от любов към нас, изпрати Своя Възлюбен Син
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
ІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧЕСТИТО! – БОЖИЯТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ЦЕЛЕБНА БЛАГОДАТ
Исая 53:5 –„…И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Йоан 19:34 –„Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
Лука 18:40-42 –„И тъй, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи попита го: Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи да прогледам. Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели.“
Матей 9:19-22 –„И, като стана, Исус отиде подир него, тоже и учениците Му. И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.“
ІІІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧЕСТИТО! – БОЖИЯТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ГРИЖА ЧРЕЗ ДОБРИЯ ПАСТИР
Йоан 10:11 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.“
ІV. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧЕСТИТО! – ХРИСТОВОТО БЕЗВЪЗМЕЗДНО РАЗПЯТИЕ ЗА ЧОВЕКА ГРЕШНИК
Исая 53:6 –„Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.“
Йоан 19:17-18, 34 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред… Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
V. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧЕСТИТО – БОЖИЕТО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Д.А.1:10-11 –„И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“
1 Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;“
Откровение 7:13-15 –„Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“
VІ. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЧЕСТИТО БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО НЕБЕСНО НАСЛЕДСТВО
Откровение 21:1-4 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.“
1.     Безвъзмездното наследство – на Новото Небе и Новата Земя
2.     Безвъзмездното наследство – на Новия Ерусалим
3.     Безвъзмездното наследство – на Новия Храм
4.     Безвъзмездното наследство – на Новата Небесна Светлина
Йоан 1:9 –„Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.“
На Рождество Христово (чрез Христовото превъплъщение) Истинската Светлина дойде на света и ни осия, превръщайки ни в отражение на Светлината.
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
Матей 5:14 –„Вие сте виделината на света…“
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ДЕН НА БОЖИЯТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА БЛАГОДАТ
(Забележка: Нека да не бъркаме понятието „безвъзмездно“ с понятието „безусловно“!)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.