Категория: Реформация

20.06.2012 3

РЕФОРМАТОРИТЕ

By Evangelsko.info

Име Живот Образование Професия Църква Богословие Яков Арминий 1560-1609 Лейден, Базел, Женева Професор по богословие в Лейден Реформиран Отхвърля учението…