БОГОСЛОВСКИ РЕЧНИК

0

В ВАРТОЛОМЕЕВА НОЩ – Нощта на 24 август 1572 г. (празник на св. Вартоломей), по време на която католици­те във Франция извършили масово клане на протестантите – хугеноти. ВАТИКАН –1. Един от хълмовете на Рим, където е разположен малък град-дър­жава – резиденция на папата. 2. Са­мата резиденция на папата и между­народен център на католицизма. ВАЛДЕНСИ…

БОГОСЛОВСКИ РЕЧНИК

БОГОСЛОВСКИ РЕЧНИК

В

ВАРТОЛОМЕЕВА НОЩ – Нощта на 24 август 1572 г. (празник на св. Вартоломей), по време на която католици­те във Франция извършили масово клане на протестантите – хугеноти. ВАТИКАН –1. Един от хълмовете на Рим, където е разположен малък град-дър­жава – резиденция на папата. 2. Са­мата резиденция на папата и между­народен център на католицизма. ВАЛДЕНСИ – Членове на протестно ре­лигиозно движение, основало свои об­щини във Франция, борещи се против лицемерието и охолството в живота на църковните служители и богатс­твата на църквата; наричани са по­някога „Лионските бедни“. Под ръко­водството на техния основател Пи­ер Валдо, търговец от Лион, през 1170 г. е преведена Библията на френски език. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ – един от най-почитаните християнски учители … ВЕДИ – Най-старите свещени писания на индуизма, включващи химни, свеще­ни формули, трактати и др. ВЕК НА БРАХМА (езич.)- Според инду­изма времето, през което ще същес­твува Брахма, изчислено в лунни го­дини. След като изтече, той ще се разтвори в пространството. Това понятие показва, че Брахма не е без­смъртен. ВЕЛИКОДУШИЕ – Отстъпчивост, сниз­ходителност, отсъствие на злопаметност, готовност да се пожерт­ват собствените интереси. ВЕЛЗЕВУЛ – Друго име на Сатана. Зъл, коварен,лукав. ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ-(отлат. „призна­ние“) Конфесия. Изповедание. Общопризнато движение в рамките на една религия, имащо обосновани възгледи и установени доктрини, практики, служения и обреди, разли­чаващи се в някаква степен от подоб­ните установени в другите движения на същата религия, но непротиворечащи на основните общоприети ней­ни доктрини. В християнската рели­гия са установени три основни веро­изповедания: католическо, евангелс­ко-протестантско и православно. Всяко християнско вероизповедание може да включва в себе си различни деноминации или църкви. ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ – Стройна систе­ма от религиозни възгледи и принци­пи за живота, Вселената и Бог, включваща практики, служения и об­реди. ВИКАРИЙ –1. Помощник-епископ или за­местник на митрополит. 2. Папски наместник в отдалечена област. 3. Помощник на католически свещеник. ВЛЪХВИ – Пророци от народите на древния Изток. ВОДУ – (окулт.) Синкретичен (съчетан от различни религии) африкански култ към духовете. ВУЛА – Писмено разрешение от право- имаща духовна власт за встъпване в брак. ВУЛГАТА – Латински превод на Библия­та, направен от Йероним през IV6. ВЯРА –1. Увереност, че нещо е истина. 2. Придаване същественост на оне­зи неща, за които се надяваме – уве­реност в невидимото като във види­мото (Евр.11:1). ВЯРНОСТ – 1. Истинност, достовер­ност. Силна, постоянна и последова­телна привързаност към някого или нещо. 2. Един от плодовете на Святия Дух, на съзнателно възприета, искрено изповядвана и убедително до­казана вяра в Бога чрез живота, по­ведението, привързаността и посве­щението на християнина в следване на Божията воля

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.