БХСС предлага проекта ТOPSPOT в борбата срещу насилието сред студентите

0

Напоследък проявите на насилие и агресия сред студентите ескалираха. Опитите на държавата и университетските власти да решат проблема се свеждат до предложения за подобряване условията на живот на студентите. Очевидно обаче, проблемът насилие е по-дълбок и се корени в липсата на нравствено възпитание и ценностна система, съзвучна с принципите на свобода, равенство и зачитане на личността, върху които се гради Европейския Съюз. За неговото решаване е нужна една всеобхватна просветителска кампания сред студентите. Затова ние от Българския християнски студентски съюз предлагаме на вниманието на медиите и заинтересованите власти проектът ТOPSPOT за нравствено и духовно ограмотяване на студентите. Надяваме се той да получи дължимото му внимание и да послужи за основа на една дългосрочна програма за превенция на насилието и агресията сред студентите.

Проектът ТOPSPOT е съобразен с интересите и търсенията на съвременните студенти, използва специално изработени видеоматериали и прилага интерактивния подход за обучение. Той е предназначен за работа в групи, но е подходящ и за по-големи аудитории. ТOPSPOT представлява поредица от 5 дискусии върху темите успех и реализация, проблеми в обществото, еволюционизъм и креационизъм, духовност и познание за Бога, смъртта и възкресението на Иисус Христос. Всяка от тези теми е по своеобразен начин свързана с проблема за насилието.

Например, първата дискусия за успеха насърчава студентите да не измерват своя успех само чрез нещата, които постигат в живота, като репутация, финансово обезпечаване и материални придобивки, а да осъзнаят, че успехът има и вечно измерение. Тази дискусия е отговор на виждането сред много млади хора, че те трябва на всяка цена да ‘успеят’ в живота и останалите са или пречка, или в най-добрия случай средство за постигането на техните цели. Този светоглед в същността си е дълбоко антихуманен и често води до насилие.

Темата за проблемите в обществото от втората дискусия пък насочва вниманието към различните проблеми в българското общество: бедност, насилие, расизъм, предразсъдъци, невежество, отчуждение и морална деградация. Дискусията проследява връзката между нашите убеждения и поведението ни и показва колко актуални са Библията и Десетте Божи заповеди в съвременното ни общество. Тя предизвиква участниците да преразгледат отношението си към различните светогледи, като се опитат да предвидят последствията от всеки от тях и по този начин да разберат, че проблемите в обществото се дължат на липса на морални устои, а те от своя страна са директен резултат от отхвърлянето на Бога като законодател и следването на други светогледи.

Всяка от останалите дискусии използва подобен интерактивен подход, по време на който участниците имат възможност да се докоснат до различни светогледи и идеология и сами да преценят доколко актуално е християнското гледище към проблема. В момента преминава пилотния проект в групите на БХСС в страната и нашите наблюдения показват, че сред студентите съществува значителен интерес към подобни инициативи.

Видеоклиповете, използвани в проекта са специално разработени от нас и са качени на DVD носител. Изработката на клиповете е дело на Мариян Маринов и Росен Николов. Господин Маринов е автор и на дизайна на обложката на диска. ТOPSPOT DVD-то, както и проекта с дискусии към него са по идея на Екипа на БХСС. Четци в клиповете са студенти от БХСС. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на църкви в страната.

Ние считаме, че този проект би отговорил адекватно на нуждите на студентите в контекста на настоящата критична ситуация. За да не сме голословни, ето малко статистика: 40 процента от ученичите са опитвали дрога, а 70 процента консумират алкохол. Наркотиците и алкохолът са допълнителни фактори за увеличаващото се насилие сред студентите. Насилието е свързано и с отношението към секса. Половината от младежите и ¼ от девойките на възраст 15-18 години смятат за нормална практика честата смяна на сексуалните партньори. 25% от гимназистите смятат брака за отживелица. Три четвърти от младежите не смятат, че у нас след престъплението следва наказание. Успехът и парите се явяват като приоритет в съзнанието на учениците и 18-35 годишните. За 27% от анкетираните безскрупулността е част от формулата на успеха в живота…

Насилието е обществено зло, което не може да бъде изкоренено веднъж завинаги, но с целенасочени усилия то може да бъде ограничено. Вярваме, че проектът ТOPSPOT може да се превърне в добро начало на една бъдеща програма за превенция на насилието и агресивното поведение не само сред студентите, но и сред учениците. Но за осъществяването на проекта са необходими общите усилия на всички заинтересовани страни – Министерство на образованието, университетските ръководства, студентските съвети по места, студентските организации и др.

С цел координиране на усилията и запознаване на всички заинтересовани страни с Проекта ТOPSPOT, ние предлагаме да се осъществят следните прояви и инициативи:

 Среща разговор с университетските ръководства и другите студентски организации, на която те да бъдат запознати с този проект и да се изработи план за действие в отделните университети.

 Преразглеждане и отмяна на противоконституционните текстове в правилниците на местните ВУЗ-ове, забраняващи дейността на религиозни организации на тяхна територия.

 Със съдействието на държавните органи да се изработи и проведе просветителска рекламна кампания по медиите на тема насилието сред младежите.

 С моралното и финансово съдействие на местните университетски власти да се стартират рекламни кампании за инициативите от християнско-просветителски характер.

 С помощта на своите регионални координатори и доброволни сътрудници, БХСС да координира проекта и да провежда лекции, концерти, дискусии и диспути по актуални за студентите теми в предоставени от университетите зали, както и извън тях.

 Всяка година БХСС да се отчита за свършеното пред местните университетски власти и се планират нови инициативи.

 Да се състави работна група с представители на трите клона на християнството в страната, която да разбработи и предложи Национална стратегия и програма за превенция на насилието сред студентите и младежта.

Надяваме се, че отговорните институции ще се вслушат и ще реагират адекватно на това конструктивно предложение. Готови сме да обсъдим и други проекти и идеи, които биха спомогнали за промяна на ситуацията. Пасивността в случая ще е единствено проява на национален нихилизъм и незаинтересованост към бъдещето на България. Защото днешните студенти са бъдещите лидери на нашата страна. Благодаря за вниманието.

Кой е БХСС?
Българският християнски студентски съюз е нaдденоминационно студентско движение, което работи за християнска просвета сред студентите. БХСС е член на общност от сходни национални студентски движения в повече от 150 страни в света. Студентски групи на БХСС съществуват в София, Варна, Шумен, Велико Търново, Благоевград и Свищов.

Сред проектите, които организираме са национални студентски конференции, лекции, концерти, дебати, езикови проекти, социална дейност и много други. Oсновна дейност са дискусионните групи по места. Ние се стремим да насърчаваме духовните търсения на всеки студент, формирането на лидерски умения и активно отношение както към личното му развитие, така и към развитието на българското общество.

За повече информация, посетете: www.bhss-org.com

Адрес за контакт:
БХСС Варна
Трифон Трифонов
Ул. Раковски 22/3/5
Тел. 052/607460, 0894483341
trifvanya@mbox.contact.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.