БЕЗИМЕНАТА ЖЕНА

0

За възпоменание на всички Християнки – чрез безименната Старозаветна женаБитие 6:18 -„Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега – ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе.“2 Тимотей 3:16 -„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за …

БЕЗИМЕНАТА ЖЕНА

БЕЗИМЕНАТА ЖЕНА

За възпоменание на всички Християнки - чрез безименната Старозаветна жена
Битие 6:18 -„Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега - ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе.“

2 Тимотей 3:16 -„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;“

Не много отдавна, бях впечатлен от интервю на телевизионна журналистка с певец, изпълнител Рождествени Християнски песни.
Още в самото начало на интервюто, журналистката се обърна към певеца с въпроса:“Това, което правите, не е ли много старомодно?“ Певецът отговори уверено и категорично:„О, не!...“ И продължи да излага доводите си...
И въпросът, и отговорът могат да бъдат отнесени към нашите размишления. Ще разгледаме случай от Словото Божие, за който четем в Стария Завет и чрез този Старозаветен пример ще потърсим Новозаветния Библейски образ на жената днес.
Ние разглеждаме всички Библейски образи (на мъже, жени, деца и младежи) в техния двоен образ
1.
Естественият човек
2.
Духовният човек
Още в началото желая да запитам: Може ли една естествена (природна) жена, да бъде едновременно духовна и естествена?
В подкрепа на отговора, апостолът чрез Бог казва:
Римляни 7:24-25 -„Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ! И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон.“

І. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНАТА ЖЕНА, ЧРЕЗ ЖЕНАТА НА НОЙ

Битие 6-7

1.
Завидният характер на Лотовата жена
ü
Тя беше безупречна съпруга - помощник и подкрепа за съпруга си
ü
Тя бе грижовна майка -на три прекрасни синове
ü
Тя работи сто години, не в корабостроителния завод на Титаник, а в корабостроителницата на съпруга си Ной
Обръщам внимание върху това, защото много жени казват: Ако не съм женена, много по-пълноценно ще мога да служа на Христа...
Но Бог, чрез жената на Ной, ни показва, че това твърдение е погрешно.
2.
Библейската характеристика на естествената жена
Притчи 31:10-31

А.Умът на естествената жена
Притчи 31:25 -„Сила и достолепие са облеклото й; И весело гледа тя към бъдещето.“

Б.Устата на естествената безимена жена
Притчи 31:26а -„Отваря устата си с мъдрост...“

В. Сърцето на естествената безимена жена
Притчи 31:26б -„...и законът на езика й е благ. “

Г. Чувствата на естествената безимена жена
Притчи 31:18 -„Като усеща, че търгуването й е полезно, светилникът й не гасне нощем.“

Д. Ръцете на естествената безимена жена
Притчи 31:12 -„Тя ще му донася добро, а не зло, през всичките дни на
живота си.“
Е. Нозете на естествената безимена жена
Притчи 31:14 -„Тя е като търговските кораби - донася храната си отдалеч.“

Ж. Трудолюбието на естествената безимена жена
Притчи 31:10-13 -„Кой може да намери добродетелна жена? Защото такава е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа й се уповава на нея и той не ще има недостиг на печалба. Тя ще му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си. Търси вълна и лен и работи с ръцете си това, което й е угодно.“

З. Лоялността на естествената жена
Рут 1:16-17 -„А Рут каза: Не ме карай да те оставя и да се отделя от тебе; защото, където идеш ти, и аз ще дойда, и където останеш, и аз ще остана; твоят народ ще бъде мой народ, и твоят Бог - мой Бог; където умреш ти, и аз ще умра, и там ще ме погребат; така да ми направи Господ, че и повече да прибави, ако друго освен смъртта, ме разлъчи от тебе.“

И. Любовта на естествената безимена жена
Любовта не само отвътре оградата на дома, но и отвън.
Притчи 31:20 -„Отваря ръката си за сиромасите. Да! Простира ръцете си към немотните.“

К. Увереността (смелостта, решителността) на естествената безимена жена
Притчи 31:21 -„Не се бои от снега за дома си; Защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.“

ІІ. МЯСТОТО НА БОГОПОСВЕТЕНАТА ЖЕНА

1.
Тя се грижи за своето семейство
2.
Тя денонощно работи върху ковчега (мисията на семейството, отредена от Бога чрез съпруга й)
3.
Тя влезе в ковчега, което ще рече, че тя вярваше в Божието Слово
Битие 7:13 -„В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви: Сим, Хам и Яфет, и Ноевата жена, и с тях трите му снахи“

4.
Тя безропотно прислужваше на животните през цялото време на потопа
5. 
Тя излезе от ковчега, според Божието Слово
6. 
Посветената на Бога жена, при нозете на Христа
7. 
Посветената на Бога жена стана първата благовестителка
Матей 28:10 -„Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.“

8. 
Посветената на Бога жена ще бъде намерена на молитвената служба
Д.А.16:13 -„А в събота излязохме вън от портата на едно място край една река, където предполагахме, че става молитва; и седнахме, та говорихме на събраните там жени.“

9. 
Безимената Ноева жена никога не пожела ковчега, строен от семейството (да бъде регистриран на името на двамата)
Този пример се отнася за всички нас.
10. 
Богопосветената жена
ü
За нея се казваше, че става рано. - Не, за да изнася от къщи навън, а да внася.
ü
Тя ставаше рано, не, за да нарежда, кой какво да прави; а да се грижи.
Притчи 31:15 -„При това става, докато е още нощ, и дава храна на дома си, и определената работа на слугините си.“

ІІІ. ОБРАЗЪТ НА ДУХОВНАТА ЖЕНА

Богопосветената жена притежава, не само добър природен образ. Този добър външен облик се диктуваше от нейното вътрешно благородство
1.
Вярата на духовната жена
1 Тимотей 3:11 -„Тъй и жените
* (*дякониците) им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.“
Галатяни 3:28-29 -„Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“

2 Тимотей 1:5 -„Понеже си припомням твоята нелицемерна вяра, която първо я имаше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе.“

2.
Украшението на Богопосветената жена
1 Тимотей 2:9 -„Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи,“

3. 
Поведението на духовната жена
Ефесяни 6:4 -„И вие, бащи, не дразнете децата си, а възпитавайте
в дисциплина и наставление Господне.“
Това Слово ще трябва да се чете и така: Вие, майки, не дразнете децата си!
Казваме това, защото, както една майка може да раздразни децата си, никой не може да го направи така.
4.
Покорната жена, а не властната
1 Коринтяни 11:6 -„Защото, която жена се не покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамотно за жена да си стриже косата, или да си бръсне главата, то нека се покрива.“
Ефесяни 5:22 -„Жени, покорявайте се на своите мъже, като на Господа;“

5.
Мълчаливата духовна жена
(Както се изразява народът ни:“Не на всяка манджа - меродия“)
1 Коринтяни 14:34 -„Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът.“
Колосани 3:18 -„Жени покорявайте се на мъжете си, както подобава в Господа.“

6.
Лоялността на жената в Християнското семейство
Разводът не е разрешение на проблемите!
Рут 1:16-17 -„А Рут каза: Не ме карай да те оставя и да се отделя от тебе; защото, където идеш ти, и аз ще дойда, и където останеш, и аз ще остана; твоят народ ще бъде мой народ, и твоят Бог - мой Бог; където умреш ти, и аз ще умра, и там ще ме погребат; така да ми направи Господ, че и повече да прибави, ако друго освен смъртта, ме разлъчи от тебе.“
7.
Духовната жена е - жената, благовестителка
Матей 28:7 -„Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
8.
Жената - молителка
Д.А.16:13 -„А в събота излязохме вън от портата на едно място край една река, където предполагахме, че става молитва; и седнахме, та говорихме на събраните там жени.“

Из поредицата проповеди на П-р д-р Ст.Банков, обединени с общото заглавие:
"
БИБЛЕЙСКАТА ЖЕНА - ВЧЕРА, ДНЕСКА И ВОВЕКИ"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.