8 Януари / Битие

прочит за деня: Битие 4-7 глава КЪДЕ Е БРАТ ТИ? „Защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми да те завладее; но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха…

8 Януари / Битие

8 Януари / Битие

прочит за деня: Битие 4-7 глава


КЪДЕ Е БРАТ ТИ?

„Защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми да те завладее; но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. И Господ каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брат си?” Бит. 4: 6-9

МОНОЛОГ НА СЪВРЕМЕННИЯ КАИН

„Откъде да знам къде е брат ми? Да не би да съм пазач на сестра си? Достатъчно големи са за да се оправят и сами! Нали са много свети, нали са много вярващи, а сега мене питаш „къде са“? Все някой трябва да ги подкрепя, все някой трябва да ги дундурика и все да им прислужва. Толкова са нежни, че с пръст да ги пипнеш ще се разпаднат! Не издържат ни на съвет, ни на критика, а един пирон в църквата не са забили! Все на конференции ходят, все библейски курсове завършват, ама не държат старото учение – то това, днешното, християнство ли е? Няма смирение, няма изобличение, все за благодат говорят. И като се замолят, техните нужди най-отпред, техните проблеми все неразрешени, а питат ли ме мене какво ми е? Не! От 30 години мъкна тая тежест и не се отказвам, и не се оплаквам, и винаги редовен съм си бил! А тях малко ги понастъпих, малко им поразроших перушината и сега ги няма в църквата…  а аз продължавам да съм тук и да държа здраво учение!
А-а-а,  я виж ти, сам съм останал!
Всъщност, кой ми зададе този въпрос?“

Румен Иванов