5 Февруари/ БИТИЕ

5 Февруари/ БИТИЕ

05.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Битие 20 – 23 глава

БЕЛИТЕ ЛЪЖИ СЪЗДАВАТ ЧЕРНИ ПРОБЛЕМИ!

„И понеже Авраам казваше за жена си Сара: Сестра ми е, то герарският цар Авимелех прати, та взе Сара. Но Бог…” Битие 20:2

Изглежда, че се отказваме по-лесно от „черните”, отколкото от „белите” лъжи. Не знам кой ги е кръстил така, но явно ги е смятал за безобидни. А те всъщност са си истински лъжи – опашати, прилепчиви и трудно отстраними! За съжаление, дори Авраам ги е използвал, при това не веднъж и това почти му е коствало изпълнението на Божиите обещания.

Това е и причината ние да вярваме в Божия Син – Исус Христос, а не в Авраам!

Бог не е човек, та да лъже! Само Синът Божи ни е дал пълната истина! Той е казал: „Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Йоан 8:31-32) 

„Бялата” или ако щете я наречете „благородната” лъжа, си е съзнателно изречена заблуда. Понякога се лъже от криворазбрана добрина, а друг път – от страх, подобно на Авраам. На пръв поглед изглежда, че с лъжата може да надхитрим дявола, но само на пръв поглед. Сатана не може да бъде надхитрен или победен със сатанински оръжия. Лъжите – и „белите”, и „нормалните” – винаги носят със себе си допълнителни проблеми, още лъжи и проклятия! С лъжи можеш да стигнеш далеч, но връщане от там няма… освен ако Бог не се намеси.

И понякога Бог се намесва и ни спасява, и ни прощава, но лъжата остава да тежи с последствията си и дори да се предава на следващите поколения. Не е записано, но смятате ли, че любящата Сара е била щастлива, когато най-близкият й човек се е отрекъл от нея? А когато синът на Авраам, Исак, използвал същата лъжа, като баща си, смятате ли, че съпругата му Ревека е била възхитена от това? („Исаак се засели в Герар и когато местните жители го попитаха за жена му, той рече: Сестра ми е…”  Битие 26:6-7) И мислите ли, че не му е напомняла колко „смел“ е бил и колко „много“ я е обичал?!

 *
По-добре да страдаш от истината, отколкото да се утешаваш от лъжи.

*
Ако веднъж излъжем за нещо, след това става много по-трудно да кажем истината.
*
Истинската любов може да преодолее страха!
*
„В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.“ 1 Йоан 4:18
*
„Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?” Числа 23:19

Румен Иванов