26 Март / БИТИЕ

прочит за деня: Битие 48-50 глава ДОБРО „А Йосиф им каза: Не бойте се; нима съм аз вместо Бога?“ (Битие 50:19) Книгата Битие започва с изкушението от онази старовременна змия сатана, която подмамва Адам и Ева да бъдат „като Бога“ (Битие 3:5) и завършва с думите на просветения от истинското познание за Бога Йосиф: „нима…

26 Март / БИТИЕ

26 Март / БИТИЕ

прочит за деня: Битие 48-50 глава

ДОБРО

„А Йосиф им каза: Не бойте се; нима съм аз вместо Бога?“ (Битие 50:19)

Книгата Битие започва с изкушението от онази старовременна змия сатана, която подмамва Адам и Ева да бъдат „като Бога(Битие 3:5) и завършва с думите на просветения от истинското познание за Бога Йосиф: „нима аз съм вместо Бог?“,  …нима аз съм на Неговото място?! …аз не мога да узурпирам Неговите правомощия! …аз не съм Съдията! …аз няма да раздавам справедливост вместо Него!

Синовете на Яков все още са смятали, че брат им Йосиф само лицемерно, пред баща им, е простил престъплението им. Те са очаквали той да им мъсти, така както може би те биха сторили на негово място. Йосиф обаче е приел, че Бог е авторитетът и Върховният съдия и е осъзнал Неговия промисъл и план за спасение. Йосив не е бил мекушав и милозлив ревльо, а прозорлив и богобоязлив човек! Затова заявява на братята си: „Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го обърна за добро, за да спаси живота на много люде, както и стана днес.“

С тези думи завършва периодът на библейските патриарси, които със живота си са придобили Божието благоволение, поставили са основите на истинското познание и поведение за Бога и са приели Божия план за човечеството.

Хилядолетия по-късно, апостол Павел потвърждава думите на Йосиф с така известния стих: „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)

  *            *            *

Докато пишех тези редове, в себе си се колебаех, как да отговоря на едно зло предизвикателство. Примерът на Йосиф ми даде отговор как да постъпя!

Румен Иванов
още библейски размисли от автора можете да прочетете на:
https://golyamotochetene.wordpress.com