22 Юли / ЛЕВИТ

22 Юли / ЛЕВИТ

22.07.2020 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Левит 10-12 глава

БЪДЕТЕ СВЯТИ!

Ако четете Левит и сте стигнали до 11 глава, ще откриете един многооо дълъг списък с животни, които могат да се ядат и които не трябва да се ядат. Ако не се откажете да четете и стигнете до края, намирате тези два силни стиха:

„Защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог. И така, осветете се и бъдете святи, понеже Аз съм свят! И не се осквернявайте с никакво пълзящо животно, което пълзи по земята… И така, бъдете святи, защото Аз съм свят! (Левит11:44-45).

И ако Исус направи всички ястия чисти „…Той/Исус/ обяви всички ястия за чисти.” (Марк 7:19), и Павел написа, че всичко се очиства с Божието слово и молитва (1 Тим.4:4-5), то тогава тук за нас има нещо друго, което да видим.

Винаги, когато Бог говореше на Израел да бъдат святи, както Той е свят, Бог им обясняваше да не живеят както жителите на Египет, откъдето излязоха или като хананските народи, където отиваха: „Да не правите, както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите, както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите по техните наредби. Моите закони да изпълнявате и Моите наредби да пазите и да ходите в тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог. (Левит18:3-4)

Ние си представяме святостта като нещо недостижимо или поне само за определени хора, но това беше заповед към цялото общество: „Говори на цялото общество израилеви синове и им кажи: Бъдете святи…” (Левит19:2)

Едно важно значение на думата „свят” е „отделен” или „различен”. Бог казва че Той е свят, т.е. Той е отделен от всички други божества и Той е различен, няма друг като Него! Ако при други божества хората трябва да станат святи, за да стигнат до Бога, то при Християнската вяра святостта не е пътят ДО Бога, а пътят СЛЕД като си стигнал до Бога чрез вярата си в Христос. Святостта не те приближава до Бога, но тя свидетелства, че имаш взаимоотношения с Единствения, който те прави свят/различен/ от всички останали. И Ми бъдете святи; защото Аз, ГОСПОД, съм свят и ви отделих от народите, за да бъдете мои. (Левит20:26).

Апостол Петър обяснява старозаветната заповед за святост като поведение пред другите, понеже имаме общение с Този, който е свят:  „…а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение, защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“ (1 Петър 1:15-16)

Бог казва „Бъдете святи!”, а не: „Аз ще ви направя святи”. Святостта е избор да се покорим на принципите на Неговото Слово. Това, което ни отделя и ни прави святи /различни/, е Словото на Бога (Левит18:4).

Пламен Борисов