20 Април / ЕРЕМИЯ

прочит за деня: Еремия 17-21 глава УПОРСТВО „Така казва Господ: „Ето Аз ви готвя бедствие и замислям нещо против вас. Затова, обърнете се всеки от лошия си път и изправете постъпките си и делата си!“ А те казват: „Безсмислено е! Ще живеем, според както си искаме и ще постъпваме всеки с упорството на злото си…

20 Април / ЕРЕМИЯ

20 Април / ЕРЕМИЯ

прочит за деня: Еремия 17-21 глава

УПОРСТВО

„Така казва Господ: „Ето Аз ви готвя бедствие и замислям нещо против вас. Затова, обърнете се всеки от лошия си път и изправете постъпките си и делата си!“ А те казват: „Безсмислено е! Ще живеем, според както си искаме и ще постъпваме всеки с упорството на злото си сърце.“ (Еремия 18:11,12)

Ако прочетем внимателно от 17 до 21 глава, ще чуем Божия глас на увещание и дори умоляване, който се опитва да даде достатъчно причини, доказателства и картини от бъдещите бедствия, които ще дойдат върху Ерусалим и Юдея, за да се осъзнаят жителите им и да дойдат на покаяние. „…отвърне ли се онзи народ от злото си, …. Аз ще променя мнението Си за наказанието, което съм намислил да му причиня“ (Еремия 18:8)

Бог винаги и неизменно ни изпраща милостта Си и благовремие за осъзнаване. Най-често, обаче, коравосърдечието и упорството не ни позволяват да вземем правилно и разумно решение. Държим на своето, дори и очевидно да ни води към разруха и провал!

Във всеки от нас живее гордостта, която ни съветва да бъдем себе си, да не се съобразяваме с нищо и никой. Да приемаме и правим само това, което ни носи удоволствие и щастие… Дори ако това щастие е покрито с измама, прелюбодейство и отдалечаване от Бога!

Израел и Юда, бяха напълнили градовете и живота си с идоли, с упорство в зло и самодоволно вършене на грях. Те не искаха да чуят Божия глас и да се завърнат към Него, смятайки, че любовта Му е наивна… и презряха не просто Еремия, а думите на Великия Аз Съм!

Днес четем и слушаме Словото Му, но упорстваме в злите си дела. Принципите на творението са неотменими, както е неотменим и Творецът. Ако се обърнем от греховете си, потърсим покаяние и спасение при Кръста на Христос Исус, има надежда за нас, защото „И тъй да знаеш, че Господ твоя Бог, Той е Бог, верният Бог. Който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му“ (Второзаконие 7:9)

Таня Конярова