17 ЯНУАРИ / ПСАЛМИ

прочит за деня: Псалми 6-8 глава ПРОСТО ЧОВЕК Давид е бил цар – велик, мъдър и успял цар на Божия народ. Малко са другите царе, за които научаваме толкова много от Писанията. Животът му е бил истински „учебник” по искреност и смирение в отношенията с Бога, по смелост и постоянство в пълното доверие към Него….

17 ЯНУАРИ / ПСАЛМИ

17 ЯНУАРИ / ПСАЛМИ

прочит за деня: Псалми 6-8
глава

ПРОСТО ЧОВЕК

Давид е бил цар –
велик, мъдър и успял цар на Божия народ. Малко са другите царе, за които
научаваме толкова много от Писанията. Животът му е бил истински „учебник” по
искреност и смирение в отношенията с Бога, по смелост и постоянство в пълното
доверие към Него. В книгата Псалми четем песните и молитвите на този цар, в
които той ни разкрива сърцето си. Понякога моли Бога за прошка и милост с
пълното съзнание, че не може да ги заслужи. Оплаква се на Създателя си и очаква
помощ само от Него (Псалм 6). Друг път търси помощ от Господа, Който да го
защити от нечестивите му врагове (Псалм 7). А в Псалми като осмия, животът
сякаш застива в благоговение и пред очите ни се разкрива зашеметяваща картина:

Давид стои насред
тъмнината и над него се разстила небесния простор, обсипан с милиони звезди.
Очите му са широко отворени, като на малко момче, греещи в пълна възхита, ръцете
му са разперени, сякаш се кани да прегърне необятния Бог, а устата му мълви
безкрай: „ГОСПОДИ НАШ, КОЛКО Е ПРЕВЪЗХОДНО ТВОЕТО ИМЕ ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ!”
Преклонението му го води до откровение за величието на Божия план за човека – толкова
малък, като прашинка във всемира, но създаден по Божие подобие („малко по-долен
от Божеството” Псалм 8:5) и увенчан със слава и чест. На него Бог е поверил господството
над на творението. Но величието на този план е изпълнимо само от един единствен
Човек – Божият Син Исус Христос. В Него се изпълняват тези Божии намерения, без
да бъдат осквернени от греха. Без Него, дори и най-великият цар е просто човек.
Като мен и теб. А когато Исус стане наш Господ, в Неговото превъзходно име се
благославя целия ни живот!

Даниела Енчева