17 ЯНУАРИ / ПСАЛМИ

17 ЯНУАРИ / ПСАЛМИ

17.01.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 6-8 глава

ПРОСТО ЧОВЕК

Давид е бил цар – велик, мъдър и успял цар на Божия народ. Малко са другите царе, за които научаваме толкова много от Писанията. Животът му е бил истински „учебник” по искреност и смирение в отношенията с Бога, по смелост и постоянство в пълното доверие към Него. В книгата Псалми четем песните и молитвите на този цар, в които той ни разкрива сърцето си. Понякога моли Бога за прошка и милост с пълното съзнание, че не може да ги заслужи. Оплаква се на Създателя си и очаква помощ само от Него (Псалм 6). Друг път търси помощ от Господа, Който да го защити от нечестивите му врагове (Псалм 7). А в Псалми като осмия, животът сякаш застива в благоговение и пред очите ни се разкрива зашеметяваща картина:

Давид стои насред тъмнината и над него се разстила небесния простор, обсипан с милиони звезди. Очите му са широко отворени, като на малко момче, греещи в пълна възхита, ръцете му са разперени, сякаш се кани да прегърне необятния Бог, а устата му мълви безкрай: „ГОСПОДИ НАШ, КОЛКО Е ПРЕВЪЗХОДНО ТВОЕТО ИМЕ ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ!” Преклонението му го води до откровение за величието на Божия план за човека – толкова малък, като прашинка във всемира, но създаден по Божие подобие („малко по-долен от Божеството” Псалм 8:5) и увенчан със слава и чест. На него Бог е поверил господството над на творението. Но величието на този план е изпълнимо само от един единствен Човек – Божият Син Исус Христос. В Него се изпълняват тези Божии намерения, без да бъдат осквернени от греха. Без Него, дори и най-великият цар е просто човек. Като мен и теб. А когато Исус стане наш Господ, в Неговото превъзходно име се благославя целия ни живот!

Даниела Енчева