15 Март / ЙОВ

прочит за деня: Йов 21-22 глава ГЛЕДНА ТОЧКА Четем за поредния епизод от словесната битка между Йов и приятелите му. Йов се опитва да се защити… да ги провокира да се спрат, да го чуят, да го разберат… В думите му усещам болката на човек, който се опитва да си вземе въздух след серия от…

15 Март / ЙОВ

15 Март / ЙОВ

прочит за деня: Йов 21-22 глава

ГЛЕДНА ТОЧКА

Четем за поредния епизод от словесната битка между Йов и приятелите му. Йов
се опитва да се защити… да ги провокира да се спрат, да го чуят, да го
разберат… В думите му усещам болката на човек, който се опитва да си вземе
въздух след серия от нанесени удари. В случая ударите са словесни – осъждения,
анализи, подигравки… „Потърпете ме и аз
ще говоря; А след като изговоря, присмивайте ми се
“ (21:3)

Йов се опитва да провокира приятелите си като смени гледната им точка.
Това, което той чува до този момент са обвинения, че Бог не наказва напразно
праведния; че няма как човек да страда без да е съгрешил пред Бога… Тук Йов
решава да смени посоката на логическата линия – ако страдащите са неправедни и
грешни пред Бога, какво да кажем за онези неправедни, който живеят в изобилие?

„..Защо живеят нечестивите, остаряват,
даже стават много силни… Все пак казват Богу: Оттегли се от нас, защото не
искаме да знаем пътищата Ти… Що е Всемогъщият та да Му служим? И какво се
ползваме като Го призоваваме?“

На риторичния въпрос Йов дава категоричен отговор – „Далеч от мен да бъде мъдруването на нечестивите!“ (21:16) И още
по-силно и уверено затвърждава позициятата си: Кой съм аз, че да държа сметка
на Бог? Той е Бог и аз Му се доверявам!

Елифаз отговаря също с риторика. И макар вероятно въпросите му да са
отправени със сарказам и с цел да наранят, аз сякаш усещам, че ударът им не е
толкова силен. Струва ми се, че тези въпроси могат да послужат и за насърчение.

Ако си ти праведен, Всемогъщият има
ли за каво да се радва? Или ползва ли се Той ако правиш пътищата си непорочни?
Поради Твоя ли страх от Него Той те изобличава и влиза с теб в съд?

Има ли за какво да се радва Всемогъщият, когато наблюдава Йов? Нека заедно
се опитаме да сменим гледната точка. Нека се опитаме да погледнем на Йов и на
събраните около него приятели от високо… От небето…  Представяте ли си как Бог ги наблюдава,
усмихва се, въздъхва и казва: „Още малко потърпи детето ми“… 

Надя Кирякова