16 март / ИСАЯ

прочит за деня: Исая 56-60 глава ОГНЕНИ ПЛАМЪЦИ ЗА НЕГО „Който прави ангелите си силни като ветровете и слугите Си – огнен пламък…” (Пс.104:4) Ако Израилевите стражи са „слепи… невежи… и неми кучета, които не могат да лаят…” поради спане, ядене и стремеж към печалба, какво остана за редовите израиляни?! Ако Божиите служители и пророци…

16 март / ИСАЯ

16 март / ИСАЯ

прочит за деня: Исая 56-60 глава

ОГНЕНИ ПЛАМЪЦИ ЗА НЕГО

„Който прави ангелите си силни като ветровете и слугите Си – огнен пламък…” (Пс.104:4)

Ако Израилевите стражи са „слепи… невежи… и неми кучета, които не могат да лаят…” поради спане, ядене и стремеж към печалба, какво остана за редовите израиляни?! Ако Божиите служители и пророци днес са с притъпени сетива, поради затънали нозе, оплетени в политиканства, грижи и проблеми, какво остана за редовите християни?!

Духовната война е на много фронтове – за сърцата ни, за семействата и потомството ни, за църквите ни, за църквата Христова като цяло, за Божието Слово, за народа ни, за цели нации и народи. Но като че ли най-съкровена и решаваща е битката със собствения ни аз, с плътското ни естество, с гордостта и тесногръдието ни, защото тя е определяща за изхода от останалите битки.

Ако редовно губим тази битка, като не постим, не се храним с Истината на Божието Слово и не се молим, духовните ни сетива се притъпяват и влизаме в омагьосан кръг – „Кой е сляп, ако не служителят Ми, или глух, както посланика, когото изпращам?” (Ис. 42:19)

Това е един тих на пръв поглед фронт от решаващо значение. Оставиш ли да се притъпят сетивата ти, преставаш да чуваш и виждаш Бога и ставаш ням – „безгласна буква”. Това е целта на противника ни.

Само когато се предаваме редовно на размишления върху Божието Слово и молитва, съчетана с истински пост, като описания в Исая 58, ще се смиряваме и изпълваме със силата на Святия Дух, за да развързваме окови и да пускаме на свобода угнетените! Само тогава обещанията от 58:8-14 ще влизат в сила в живота ни.

Тогава духовното ни зрение ще се изостря и ще има широк обхват. Ще виждаме „суетата… лъжите… мътенето на змийски яйца и тъченето на паяжини” (59:4-6) и ще имаме силата да ги разобличаваме и разгромяваме, да се застъпваме за истината! (59:4,16). Ще виждаме корените и последствията на тенденции и заблуди, като Истанбулската конвенция, джендър идеологията, Националната стратегия за детето… Ще ставаме и ще светим, „ще издигаме гласа си като тръба” за „истината, която е паднала на площада” (59:14).

Малко нещо е да Ми бъдеш християнин – сякаш ни казва Бог днес, – малко нещо е да Ми бъдеш служител, искам те огнен пламък за Мен!

Светлана Каролева