14 Юни / ПРИТЧИ

прочит за деня: Притчи 4 глава ПАЗИ СЪРЦЕТО СИ! “Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.” (Притчи 4:23) Това е един от любимите ми стихове. Прекарвала съм часове наред да размишлявам как да пазя сърцето си. Оказа се, че има не само един отговор. Контекстът на…

прочит за деня: Притчи 4 глава

ПАЗИ СЪРЦЕТО СИ!

“Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.” (Притчи 4:23)

Това е един от любимите ми стихове. Прекарвала съм часове наред да размишлявам как да пазя сърцето си. Оказа се, че има не само един отговор. Контекстът на този стих (Притчи 4: 20-27) дава по-ясна представа как можем да пазим сърцата си. Оказва се, че е нужна както вътрешна, така и външна дисциплина.

Не всеки се радва, когато става въпрос за дисциплина. Но Словото ни учи, че Бог дисциплинира онези, които са Негови синове и дъщери. Той не иска децата Му да живеят в постоянна болка, огорчение, разочарование и… списъкът може да продължи безкрай. Затова ни предупреждава и ни учи как да се пазим. Божията истина от Библията ни насърчава към опазване целостта на душите, умовете и телата ни – тя е мощно влияние за добро.

Стихове 20-22 говорят за вътрешната дисциплина, която пазим “дълбоко в сърцето си”. Когато приемаме Божията истина в сърцата си, тя става живот и изцеление за нас. Решенията, които взимаме, основани на тази истина, често са трудни за изпълнение. Затова ни е нужна вътрешна дисциплина.

За външната дисциплина се говори в стихове 24-27: как истините, които взимаме в сърцата си, се превръщат в действия и това дава посока в ежедневието ни. Живеем на базата на нашите вътрешни ценности. Добре е да бъдем дисциплинирани относно това, какво приемаме в нашите сърца и умове, защото то определя съдбата ни.

Нашата вътрешна дисциплина трябва да ръководи нашата външна дисциплина. Иначе външната дисциплина ще се превърне във форма на легалистична себеправедност, която няма да пази сърцето, а ще го закорави с гордост.

Изработването на подобна дисциплина е непрекъснат процес, който изисква честна и лична интимност с Бога в молитва. Затова се моля Бог да ни подготвя за всеки ден и да ни води всеки ден. И Сам Той да ни научи как да пазим сърцата си.

Мануела Манолова