13 Март / 1 ЦАРЕ

прочит за деня: 1 Царе 1-5 глава ЗА КОГО ИСКАМЕ? Анна просеше милост. Милост за себе си. Искаше от Бог да й даде да роди син. Искаше съперницата й Фенина да престане да я притеснява. Търсеше  уважението на семейството си и обичта на съпруга си, търсеше признание от обществото и почит в църквата… Колко пъти…

13 Март / 1 ЦАРЕ

13 Март / 1 ЦАРЕ

прочит за деня: 1 Царе 1-5
глава

ЗА КОГО ИСКАМЕ?

Анна просеше милост. Милост за себе
си.

Искаше от Бог да й даде да роди син.
Искаше съперницата й Фенина да престане да я притеснява. Търсеше  уважението на семейството си и обичта на
съпруга си, търсеше признание от обществото и почит в църквата…

Колко пъти и ние, като старовременната
Анна, заставаме пред Бог с молитва: „Господи, дай ми това, което искам, за да
получа…”

И Господ не отговаря, не ни чува, не
застава на наша страна. Дотогава, докато не се смирим и молитвата ни не се промени
– вместо да искаме за себе си, да поискаме за Него.

Господи
на Силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръбта на слугинята Си, и
ме спомниш, и не забравиш слугинята Си, но дадеш на слугинята Си мъжко дете, то
ще го дам Господу за през всичките
дни на живота му
…” (1 Царе 1:11)

За кого искаме?

Да угодим на Бог или на себе си?

Еми Христова