1 Юни / ЕРЕМИЯ

прочит за деня: Еремия 47-52 глава БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА Последните глави на книгата на пророк Еремия описват пророчествата за унищожението на народите на филистимците, на моавците, на амонците, на Едом, Дамаск, Кидар и Асор, на Елам и Вавилон… „Затова така казва Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Ето Аз ще накажа вавилонският цар и страната му, както наказах…

прочит за деня: Еремия 47-52 глава

БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА

Последните глави на книгата на пророк Еремия описват
пророчествата за унищожението на народите на филистимците, на моавците, на
амонците, на Едом, Дамаск, Кидар и Асор, на Елам и Вавилон…

„Затова така казва
Господ Вседържител, Израилевият Бог: „Ето Аз ще накажа вавилонският цар и
страната му, както наказах асирийците. И ще върна Израил на пасбищата му, и той
ще пасе на Кармил и във Васан, и ще се насища по Ефремовата планинска страна и
в Галаад. В онези дни и в онова време, казва Господ, ще се потърси вината на Израил
и няма да я има, и греховете на Юдея, и няма да се намерят, защото ще простя на
онези, които съм оставил“. (Еремия 50:18-20)

Едно от предизвикателствата пред нас, Божиите хора, е
усещането ни, че Бог като че ли не Го е грижа, когато враговете на Името Му,
тържествуват и успяват. Освен, че сме в момент на изпитание и утеснение, ние
изпитваме и крайна болка, заради чувството ни на изоставяне и тържествуването
на неправедните.

Най-често това е време на изпитване на вярата и доверието
ни, както и на послушанието ни на Божия глас. Смирението ни пред Бога в такива
мигове е изключително необходимо, защото ако не се смирим пред Създателя и
Вседържителя на всичко видимо и невидимо, има опасност да последваме чувството
си на яд, на омраза и гняв към тези, които в момента успяват.

Но от цялото служение на Еремия виждаме, че Бог през цялото
време е държал в ръката Си  онези свои
избрани и верни деца, за които още от началото на изпитанието е приготвил и път
на избавление, и съд за онези, които са Му били врагове и противници!

Днес е ден на БЛАГОДАТ и спасение за всеки човек! И за този,
който приема и за този, който не приема Жертвата на Христос Исус на Кръста! Но
идва ден, когато всички ще бъдем пред престола на нашия Господ! Тогава всяко
коляно, и вярващо, и невярващо, ще се прегъне и всяка глава и воля ще се
преклони и това ще бъде времето на отсъждане и отдаване на всеки според делата
му!

На тези, които вярват в Исус Христос, самият Христос казва: „Истина, истина ви казвам, който слуша
Словото Ми и вярва в Онзи, Който Ме е изпратил,… Той няма да дойде на съд, но е
преминал от смъртта в живота“. (Йоан 5:24)

Таня Конярова