Яков 2:26 Защото, както тялото отделено от духа е мъртво,…

Яков 2:26 Защото, както тялото отделено от духа е мъртво,…

22.01.2020 3 By

Яков 2:26

Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.